2018. január 21. vasárnap, Ágnes
30/267-77-77
62/533-777
Rádió 7
ÉLŐ
1°C
0°C
Felhős / 1°C
h / 0°C
k / -1°C
Regionális Hírek
Soós Kata | 2017-09-28 14:45:35

Vitézeket avattak Szóládon

A közelmúltban vitézavatásra került sor Szóládon a református templomban. Nagy nap volt ez a leendő vitézeknek. Az előkészítő munkában részt vettek: vitéz Illyés Zsolt főszéktartó törzskapitány Úr, vitéz Varga András központi törzskapitány, törzskapitány Úrés a Vitézi Szék tagjai. A hangosítást vitéz Tóth László Kelet-Magyarország törzskapitánya és vitéz Eperjesi Zsolt vitézi hadnagy Úr végezték. A rendezvényt vitéz Tóth László törzskapitány Úr vezényelte le.

Vitézeket avattak Szóládon

A templom díszítését vitéz Szász Ottó Dunántúl törzskapitánya és vitéz Majtényi György készítették. 11 órakor először a leendő vitézek vonultak be a templomba. Ezt követte a Szent Korona, amelyet dáma Hummel Gizella, a Magyarok Nagyasszonya Szent Korona Lovagrend tagja hozott. Az országalmát vitéz Pipó László nemzetes Úr, a jogart pedig vitéz Tóth László nemzetes Úr vitte be. Ezt követően a zászlótartók a Vitézi Rend zászlóját, a magyar zászlót és a székely zászlót vitték be a templomba. Végül vitéz nemes Rihmer Aurél, a Kárpát-medencei Vitézi Rend főkapitánya és a Vitézi Szék tagjai vonultak be. Először Hajdú Zoltán Levente lelkipásztor köszöntötte a templomot zsúfolásig megtöltő közönséget. Őt Szólád polgármestere, Rózsa Elemér követte, aki megelégedésének adott hangot, hogy a vitézavatásra az ő településükön került sor.

Vitézeket avattak Szóládon

Az avatási műsort vitéz Kis Horváth Zoltán által előadott Ez itt az én hazám c. dal színesítette. Právetz Anikó, Szólád község segédlelkésze pedig verset szavalt. Vitéz nemes Rihmer Aurél főkapitány Úr beszélt a vitézek előtt álló feladatokról. Többek között megemlítette, hogy "Ma megint idegen hódítók dörömbölnek határainkon és országunk ismét végvár lett". Vitéz lovag Pásztori Tibor Endre, Erdély országos törzskapitánya, esperes Úr is beszélt az avatandókhoz. Vitéz Csanádi József Somogy megyei székkapitány Úr a vendéglátók nevében szólt az egybegyűltekhez. A vitézavatás előtt vitéz Fáy Péter törzskapitány Úr az avatópallossal többször megérintette a vitéz Wandraschek Ferenc Antal székkapitány Úr által tartott pajzsot. Ezután az eskütételre került sor.

Vitézeket avattak Szóládon

Az eskü szövegét vitéz nemes Feyér Zoltán ügyvezető törzskapitány mondta. Ezután következett az az ünnepélyes pillanat, amikor a főkapitány Úr a leendő vitézeket vitézzé avatta. Vitéz lovag Pásztori Tibor Endre, Erdély országos törzskapitánya is avatott. Az avatottak nevében röviden, tömören vitéz Szemenyei Gábor beszélt. Többen oklevelet és kitüntetést kaptak, amit a főkapitány Úr adott át. Ebben segítették vitéz Varga András központi törzskapitány Úr és vitéz Drahos István nyugállományú ezredes Úr. A felemelő ünnepség végén a vitézek és hozzátartozóik a Himnuszt, a Székely Himnuszt énekelték el és elhangzott a Hiszekegy is. Ezután az ünnepélyes kivonulás következett. Ezek után került sor az első és második világháborús hősi emlékművek megkoszorúzására. Az új vitézekről csoportkép készült, majd a Faluházban finom ebéd zárta le ezt az ünnepi napot.

Forrás: vitéz Pintér István törzskapitány

Képek: Ifjabb Pintér István