2017. december 17. vasárnap, Lázár
30/267-77-77
62/533-777
Rádió 7
ÉLŐ
-1°C
-0°C
Köd / -1°C
h / -0°C
k / -1°C
Regionális Hírek
Tudósító | 2015-10-28 14:01:54

Ünnepélyes zárórendezvény

Szerdán tartották a „Székkutas község szennyvízelvezetésének és szennyvíztisztításának fejlesztési megvalósítása” nevű, KEOP-1.2.0/09-11-2012-0028 azonosítószámú projekt zárórendezvényét a község Művelődési Házában.

Ünnepélyes zárórendezvény

Ünnepélyes zárórendezvény

Az ünnepség során beszédet mondott Szél István polgármester, aki kiemelte: „Ez a kicsiny település 2008-ban mert nagyot álmodni, ahol a Víziközmű Társulatnak és az akkori polgármesternek, Varga Sándornak, köszönhetően belevágtak a település történetének legnagyobb beruházásába.” Majd visszaemlékezett néhány momentumra a csatornázással kapcsolatosan. „Én azt gondolom, hogy hosszú és rögös út vezetett idáig, volt itt olyan kérdés is még 2011-ben – emlékszem –, sőt 2010 év végén, hogy nem is kell nekünk ez a beruházás, hisz akkora ellenállás volt; nem volt normális kommunikáció, nem voltak az emberek arról tájékoztatva megfelelően, hogy miért is jó ez a beruházás, illetve jöttek menetközben a törvényi változások is, amelyek kötelezővé tették. Így nem volt kérdés a település esetében, hogy a szennyvízberuházás megvalósulhat-e, hanem kötelezően meg kellett valósítani.”

Azzal folytatta, hogy amikor az új képviselőtestület átvette az ügyet, akkor teljes mellszélességgel álltak a projekt mögé, és végigvitték. Azonban többször is visszadobták a pályázatukat, míg végül a közel 1,5 milliárd forintos támogatást elnyerték. 2015-ös év áprilisától aztán elkezdődtek a munkálatok, amelyet nehezített az is, hogy egyidőben az ivóvízminőség-javító program és a 47-es főút felújítása is zajlott.

Ünnepélyes zárórendezvény

Ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott a polgármester, hogy „voltam egypár lakossági fórumon, és ilyen morcos és ilyen szigorú székkutasiakkal még nem találkoztam, de teljes mértékben helyes is volt az, hogy az emberek jogosan vetik fel azt a kérdést, hogy miért is van itt ekkora felfordulás, de azért azt gondolom, hogy megpróbáljuk megoldani”. Mindenkinek megköszönte a segítséget és a közreműködést.

Ünnepélyes zárórendezvény

Herczeg Sándor, a Rádió 7 és promenad.hu munkatársa röviden összegezte a projekt részleteit:

Székkutas Község Önkormányzat „Székkutas község szennyvízelvezetésének és szennyvíztisztításának fejlesztése” című pályázata 1 milliárd 16 millió 716 ezer 523 forint összegű támogatásban részesült, ami akkor 91 egész 5 század százalékos támogatást jelentett.

A projekt az 1530/2014. (IX.18.) számú Kormányhatározat alapján további 351 millió forint támogatást kapott a megemelkedett  többletköltségek miatt. A 134 millió forint összegű önerő támogató okirat 2015. júliusában kelt, így ezáltal a projekt támogatottsága elérte a 100 százalékot.

Ünnepélyes zárórendezvény

A településen 10 km új gerinc vezeték, illetve 1,4 km nyomóvezeték megépítésére került sor. Emellett elkészült 619 db házibekötés és 5 db szennyvíz átemelő. A Duna Aszfalt Kft. az út és bejáró helyreállításokat végzi ezekben a napokban is. A március 9.-i munkakezdés után a vállalkozó határidőre teljesítette az építést. A település több pontján okozott nehézséget az építkezés során a belvíz. Az útfelbontásokkal és a helyreállításokkal járó kellemetlenségekkel kapcsolatosan a lakosság megértő volt és pozitív hozzáállást tanúsított.

Székkutason 619 új bekötés, 3 öblözet, 1 új szennyvíztisztító telep, 10 kilométer új csatornahálózat és 5 darab átemelő valósult meg.

Ünnepélyes zárórendezvény

Székkutas Község Önkormányzata a csatornázási projekt sikeres és minél gyorsabb, hatékony kivitelezésére keresett partnereket. A tervezést a Szegedi Víziközmű Működtető és Fejlesztő Zrt. végezte, a megvalósíthatósági tanulmányt a Forrás Unió Kft. készítette el. A kivitelezői pályázat nyertese a csatornahálózat vonatkozásában a Duna Aszfalt Kft., a szennyvíztisztító telep esetében a Veolia Zrt. volt. A közbeszerzés feladatait az Ész-Ker Kft. végzi. A jogi szakértői tevékenységgel a Hajdók és Társa Ügyvédi Irodát, a projektmenedzsment feladataival az Econoterm Kft.-t és a vele konzorciumban lévő Európa Terv Kft.-t bízták meg. A projekt a műszaki ellenőrzési, és mérnöki szolgáltatásait az OVIBER Kft. Dél-Alföldi képviseletének munkatársai látják el, a biztonságtechnikai eszközök beszerzésével a System Service Kft.-t, a kommunális gépek beszerzésével a KITE Zrt.-t bízták meg. A vagyonértékelést és a pótlási tervet a Pátria Consult Zrt. készítette el. A nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása pedig a Kisbíró Kft. feladata.

Ünnepélyes zárórendezvény

A székkutasi önkormányzat felvállalta a szennyvízcsövek kedvezményes beszerzését, amely a lakosság számára 40 százalékos megtakarítást jelent. Ezt követően a leadott igények alapján felmérés történt a Polgármesteri Hivatal és az Alföldvíz közreműködésével mintegy 170 ingatlannál. Az önkormányzat két ütemben 280 családnak tudott segíteni a kedvezményes beszerzéssel. Eddig a pillanatig a József Attila utcai és Kossuth utcai utólagos rákötésekkel együtt kb. 300 ingatlannál került átvételre az Alföldvíz által a házi bekötő vezeték.  Így már több mint 400 ingatlan köthető rá azonnal az új szennyvíztelepre.

A próbaüzem ideje alatt nem kell senkinek csatornadíjat fizetni, annak letelte után, 2016. május 1-től az akkor érvényes szennyvízcsatornadíj fizetendő. Ez jelenleg bruttó 296 forint.

Aki eddig az időpontig nem köt rá a hálózatra 1800 Ft/m3 környezetterhelési díj fizetésével kell, hogy számoljon.

Ünnepélyes zárórendezvény

Ezt követően a megjelenteket egy állófogadással vendégelték meg.

 

 

G.

További fotók: