2018. február 17. szombat, Donát
30/267-77-77
62/533-777
Rádió 7
ÉLŐ
3°C
2°C
Tiszta / 3°C
v / 2°C
h / -0°C
Önkormányzatok hírei
Tudósító | 2017-10-26 14:00:06

Nem változik az adó Mindszenten

Testületi ülést tartanak Mindszenten október 26-án csütörtökön. Szó volt az adó megváltoztatása mellett, a parthasználati díj módosításáról és a Dózsa-telepi fejlesztésekről is.

16.19: Véget ért a testületi ülés

16.16: Zsótér Károly, beszámolt a jelenlegi építkezésekről. Elmondta, hogy a benzinkút, 0-24 órán keresztül fog üzemelni. Beszámolt, hogy az OMV franchise része lesz az állomás és lesz autómosó is, ami karácsonyra várhatóan, már teljes fényében fog üzemelni.

16.12: A Szabadság tér kiemelt fejlesztési területté nyílvánítását vitatta meg a grémium. Az aljegyző elmondta, hogy ez a lépés szükséges a korábban beadott EFOP-os pályázat elnyeréséhez. A testület elfogadta a javaslatot.

16.10: Az Észak utca 13-as szám alatt található ingatlan megvásárlásával kapcsolatban a jogtanácsos elmondta, hogy 15 millió forintos adás-vételi szerződésre kapott ajánlatot az önkormányzat. A pénzügyi- és ügyrendi bizottság javasolta az ingatlan megvásárlását. A testület a javaslatot elfogadta.

16.08: Haszonbérleti díjak felülvizsgálatával kapcsolatban Korom Éva Andrea elmondta, hogy ne változtassanak a díjakon. A testület a javaslatot elfogadta.

16.06: Nyertes vagyonbiztosítási ajánlattevő kiválasztásával kapcsolatban dr. Megyeri Szilvia, jegyző elmondta, hogy az Uniqa biztosító tette a legjobb ajánlatot az önkormányzat intézményeinek vagyonbiztosítására, a grémium a biztosító ajánlatát elfogadta.

16.04: Koncsek Bálint, ügyintéző elmondta, hogy 4 pályázati felhívást küldtek ki. 3 szolgáltató reagált a Közvilágítás beszerzési eljárásával kapcsolatban. A pénzügyi- és ügyrendi bizottság javaslatára, a Démász Zrt-vel köt szerződést az önkormányzat.

16.02: A komp viteldíjával kapcsolatban a jogtanácsos tájékoztatott, hogy az üzemeltető cég nem kíván változtatni a jelenlegi díjakon. A pénzügyi- és ügyrendi bizottság javasolta, hogy ne emelkedjenek a viteldíjak, a grémium a döntést elfogadta.

15.59: A parthasználati díj módosításával kapcsolatban a legutóbbi ülés alkalmával a testület utasítást adott a tervezet elkészítésére. A parthasználati díjak felülvizsgálatával kapcsolatban Korom Éva Andre elmondta, hogy a polgármester javaslatára, a pénzügyi- és ügyrendi bizottság nem támogatja a díjak növelését, csak abban az esetben, ha a parti fejlesztések már megvalósultak.  A testület egyetértett a bizottság javaslatával, így eldöntötte, nem növelik a parthasználati díjakat.

15.54: Túri-Nagy János jogtanácsos, az Önkormányzati SZMSZ módosításával kapcsolatban elmondta, hogy az egészségügyi és szociális bizottság megnevezést célszerű lenne megváltoztatni és az "egyházügyi" kiegészítést javasolja hozzá tenni. A bizottság elnevezésének módosítása, rendelet módosítással is jár. Zsótér Károly, elmondta, hogy a plébános tájékoztatta: nagy örömmel venné a változást és fontosnak tartja a döntést. A grémium a módosítást egyhangúlag elfogadta.

15.52: A „Mindszent Város Tiszteletbeli Polgára" cím adományozásáról szóló rendelet megalkotásával kapcsolatban elhangzott, hogy a döntési folyamat jellemzőit pontosítani kell. A pénzügyi- és ügyrendi bizottság azt a javaslatot tette, hogy évente két fő kaphassa meg a kitüntetést. A képviselő-testület a rendeletet elfogadta.

15.50: „Dr. Barátosi Finta Dezső kiemelkedő közszolgálatért" elismerés adományozásának rendjéről szóló rendelet módosításával kapcsolatban az aljegyző elmondta, hogy bár vannak Mindszenten olyan közintézmények, amelyek már nem önkormányzati fenntartásban vannak, de ettől függetlenül az intézmény dolgozói ugyanúgy jogosultak lennének a díjra. A módosítást a testület elfogadta.

15.48: A testület elfogadta a "Mindszent Város Ifjúsági Díja" kitüntetés alapításáról szóló rendelet, valamint a „Mindszent Sportjáért" kitüntetés alapításáról szóló rendelet, valamint a "Mindszent Közéletéért" Emlékérem alapításáról szóló rendelet módosítását is.

15.45: A 8. napirendi pont keretein belül Németh István aljegyző beszámolt, hogy a testület az előző ülésén tárgyalt az önkormányzat által alapított díjak átadásának egységesítéséről. A Mindszent Városért kitüntetésről szóló rendelet módosítását a grémium megszavazta.

15.44: A 2018. évi Belső ellenőrzési tervet dr. Megyeri Szilvia jegyző mutatta be a grémiumnak, a testület a tervet elfogadta.

15.41: Az Önkormányzat 2018. évi adópolitikájának meghatározásával kapcsolatban Sibán Edit, adócsoport vezető számolt be arról, hogy az idei évben kisebb módosítások történtek az adórendeletben, ugyanis bővült a mentességek köre. A pénzügyi- és ügyrendi bizottság azt javasolta, hogy ne kerüljön sor 2018-ban az adó emelésére. A testület a döntést és a beszámolót elfogadta.

15.33: A Mindszenti Városgazda Np. Kft. beszámolója a 2017. évi III. negyedévi tevékenységéről Hajdú László igazgatót hallgatta meg a testület. Az igazgató megköszönte a grémium korábbi döntését, majd hozzátette: az állategészségügyi tevékenységben folytatottt kiadásokat érintően, már túlteljesítették a tervet, ugyanis a 35 kutyából, amit befogadtak, 3 állat tartási költségei lettek megtérítve. A beszámolót a testület elfogadta.

Nem változik az adó Mindszenten

15.28: A negyedik napirendi pont tárgyalásával folytatódik a testületi ülés: A Mindszenti Városgazda Np. Kft. 2017. évi feladatalapú finanszírozása. Szűcsné Tóth Szilvia, közgazdasági irodavezető elmondta, hogy közel 75 millió forintban javasolt meghatározni a közfeladatok finanszírozására szánt támogatási összeg. A grémium a javaslatot elfogadta.

14.55: Szünet

14.52: A tájékoztatást a grémium elfogadta.

14.48: Zsótér Károly, polgármester elmondta, hogy nehéz volt a testület számára megválni az iskola fenntartásának jogától, de a beszámolót elolvasva hozzátette: jó látni, hogy az iskola folyamatosan fejlődik. Pálinkó György Vince hozzászólásában megköszönte a tankerület munkáját, hogy kiemelten foglalkoznak a Mindszenti Általános Iskolával. Elmondta, hogy a tanulók létszáma, település stratégiai szempontból is egy kulcskérdés.

14.37: Balázs József tankerületi igazgató a 2017/2018-as tanév beindításának tapasztalatairól való tájékoztatója következik. Balázs József elmondta, hogy átvették a mindszenti intzményeket. Hozzátette, hogy az évben 2,3 millió forintos pályázati támogatást nyertek el a Határtalanul! Program részeként a Mindszenti Általános Iskolának. Kitért a létszám adatokra is: a Mindszenti Általános Iskola tanulói létszáma idénre csökkent, viszont a születési arányszám növekszik a településen, így a jövőben egyre nagyobb létszámra kell számítani. Beszámolt róla, hogy 10 millió forintot költenek a felújítási munkálatokra, amit már nyáron elkezdtek, de remélhetőleg még az őszi szünetben megvalósulnak a beruházások. Elmondta, hogy az iskola felújítása mellett, szeretnének egy kamerarendszert is kiépíteni az intézményben. A tankerületi igazgató elmondta, hogy a tankerület az éves bevételi előírását, már 2017. júliusában 30 millió forinttal túllépte, ezért is lehetséges, hogy egyre nagyobb összegeket tudnak a gyermekekre fordítani. Megköszönte, hogy kiváló partner Mindszent Önkormányzata, majd megköszönte a pedagógusok, nevelők és technikai dolgozók munkáját is.

Nem változik az adó Mindszenten

14.36: Beszámoló a 2017/2018-as nevelési év beindításának tapasztalatairól. Korom Éva Andrea, települési képviselő mondta, hogy nem kívánja beszámolóját szóban kiegészíteni. A beszámolót a grémium elfogadta.

14.33: DKM01 - Délkelet-Magyarországi ivóvízminőség-javító program Konzorciumi megállapodásának 1. sz. módosításának tárgyalásával folytatja a grémium az ülést. Zsótér Károly elmondta, hogy a határidők változása miatt, módosítani kell a konzorcium szerződést. Beszámolt, hogy 5 településsel köt megállapodást a NFP, Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft, konzorciumvezető, amint ez megtörténik, a beruházás elindulhat. A testület elfogadta a módosítási javaslatot.

14.32: A testület a polgármester beszámolóját elfogadta.

14.25: Bagitáné Szécsényi Mária, alpolgármester a kóbor kutyák kezelésének szigorítása miatt szólalt fel. A polgármester elmondta, hogy a környéken, a nem felelős kutyagazdák miatt, több probléma is volt mostanában. Beszámolt, hogy a körülmények ellenére kell lennie olyan megoldásnak, ami lényegi előrelépés lenne a probléma megoldásában.

"Fel kell mérni a Mindszenten tartott kutyák helyét, számát, a kutya tulajdonosát. Minden mindszenti kutyába chipet kell elhelyezni, mindegyiknek kell, hogy legyen védőoltása. Kirajzolódni látszik, egy 2018-as ebösszeírás, ami során ezeket a dolgokat felmérik, majd az önkormányzat szociális alapon támogatná a polgárokat a chippeltetésben és oltásban." - mondta Zsótér Károly.

Nem változik az adó Mindszenten

14.21: Pölös Mihály, települési képviselő a Dózsa-telepi városrész megújulásáról kérdezett. Zsótér Károly elmondta, hogy egy közösségi tér fog létesülni a városrészben. A közösségi központ, amely több mint 50 millió forintból valósul majd meg, nem csak a polgároknak, hanem a civil szervezeteknek is teret nyújt.

14.14: Pálinkó György Vince, települési képviselő kiemelte, hogy durván 80 millió forint pályázati összeget nyert el a város. Hozzátette, hogy 2018 egy mozgalmas év lesz, hiszen rengeteg beruházás már most is elkezdődött, de jövőre még eseménydúsabb lesz az év. Rákérdezett arra, hogy a gát felújítása, hogyan érinti majd a horgász és turista társadalmat. Zsótér Károly elmondta, hogy a gát magasságát megemelik, valamint a védett oldal felé meg is szélesedik majd. A rossz állapotú üzemi út megújul. Elmondta, hogy a gát forgalma, a közlekedés és a szabályozás nem fog változni. Kivéve, ha kritikus állapot van, akkor le fogják zárni a gátszakaszt. A munkálatokról a promenad.hu is beszámolt.

14.08: A testület a napirendi pontokat elfogadta. Megkezdődtek a beszámolók a két testületi ülés közt eltelt időről. Zsótér Károly beszámolt róla, hogy a szelektív hulladékgyűjtésre alkalmas kukák 80%-a már a lakosoknál van.

14.06: Zsótér Károly, Mindszent polgármestere köszöntött minden résztvevőt. Megállapította, hogy a testület határozatképes. Bagitáné Szécsényi Mária napirend előtt szót kért. Elmondta, hogy reggel elhunyt Kenderesi Zoltánné pedagógus, aki rengeteget tett a mindszenti oktatásért. Egy perc néma csenddel emlékezett rá minden résztvevő. Az ülésen, Farkas Sándor országgyűlési képviselő is jelen volt.

Nem változik az adó Mindszenten

Nem változik az adó Mindszenten

A várható napirendi pontok:

1.            Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés közötti tevékenységről.

2.            Beszámoló a 2017/2018-as nevelési év beindításának tapasztalatairól.

3.            Tájékoztató a 2017/2018-as tanév beindításának tapasztalatairól.

4.            A Mindszenti Városgazda Np. Kft. 2017. évi feladatalapú finanszírozása.

5.            A Mindszenti Városgazda Np. Kft. beszámolója a 2017. évi III. negyedévi tevékenységéről.

6.            Az Önkormányzat 2018. évi adópolitikájának meghatározása.

7.            A 2018. évi Belső ellenőrzési terv elfogadása.

8.            Mindszent Városért kitüntetésről szóló rendelet módosítása.

9.            „Mindszent Város Ifjúsági Díja" kitüntetés alapításáról szóló rendelet módosítása.

10.          A „Mindszent Sportjáért" kitüntetés alapításáról szóló rendelet módosítása.

11.          Mindszent Közéletéért Emlékérem alapításáról szóló rendelet módosítása.

12.          „Dr. Barátosi Finta Dezső kiemelkedő közszolgálatért" elismerés adományozásának rendjéről szóló rendelet módosítása.

13.          A „Mindszent Város Tiszteletbeli Polgára" cím adományozásáról szóló rendelet megalkotása.

14.          Önkormányzati SZMSZ módosítása.

15.          Parthasználati díjakról szóló rendelet módosítása.

16.          Komp 2018. évi viteldíjának meghatározása.

17.          Közvilágítás beszerzési eljárása.

18.          Nyertes vagyonbiztosítási ajánlattevő kiválasztása.

19.          Haszonbérleti díjak felülvizsgálata.

20.          DKM01 -Délkelet-Magyarországi ivóvízminőség-javító program Konzorciumi megállapodásának 1. sz. módosítása.