2018. január 21. vasárnap, Ágnes
30/267-77-77
62/533-777
Rádió 7
ÉLŐ
1°C
0°C
Felhős / 1°C
h / 0°C
k / -1°C
Regionális Hírek
Soós Kata | 2017-11-14 09:10:10

Magyar Közlöny: Milliárdok Vásárhelynek

A Modern Városok Program keretén belül idén májusban járt Hódmezővásárhelyen Orbán Viktor miniszterelnök, amikor is megállapodást kötött Almási István polgármesterrel, a városban megvalósuló több milliárdos fejlesztésekről. A pénteki Magyar Közlönyben már az is olvasható, mit mikorra készítenek el, a tervek szerint.

Magyar Közlöny: Milliárdok Vásárhelynek

Májusban Hódmezővásárhelyen Lázár János és Orbán Viktor

A Kormány 1840/2017. (XI. 10.) Korm. határozata

Magyarország Kormánya és Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról A Kormány a Modern Városok Program keretében 2017. május 26. napján együttműködési megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) kötött Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatával (a továbbiakban: Önkormányzat) a város további fejlődése és megújulása érdekében. A Kormány a Megállapodásban foglaltak eredményes kormányzati, valamint a végrehajtás Miniszterelnökséget vezető miniszter útján történő koordinációját biztosítva a következőkről határoz:

1. A Kormány – korábbi döntéseit megerősítve – kifejezi elkötelezettségét a Szeged és Debrecen közötti 2×2 sávos gyorsforgalmi közúti összeköttetés kialakítása, valamint a békéscsabai repülőtér fejlesztése mellett, amelyeken túlmenően Hódmezővásárhely elérhetőségének, közlekedési lehetőségeinek további javítása érdekében a Kormány

a) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – lehetőség szerint európai uniós források bevonásával – gondoskodjon a Tram Train Hódmezővásárhely és Szeged közötti megépítéséről és üzembe helyezéséről, és ennek érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2020. december 31.

b) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a külgazdasági és külügyminisztert, hogy gondoskodjanak a Szeged és Szabadka közötti vasúti kapcsolat megvalósításáról, és ennek érdekében tegyék meg a szükséges intézkedéseket;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: az intézkedések megtételére azonnal

c) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a külgazdasági és külügyminisztert, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket a Békéscsaba és Szabadka közötti vasúti pálya felújításának és villamosításának megvalósítása érdekében.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: az intézkedések megtételére azonnal

2. Hódmezővásárhely, az ország egyik mezőgazdasági, könnyű- és feldolgozóipari központja továbbfejlesztésének érdekében a Kormány

a) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a város ipari parkjának fejlesztése, 100 hektárral történő bővítése és megvásárlása érdekében;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: azonnal

b) felhívja a földművelésügyi minisztert, a külgazdasági és külügyminisztert, a nemzetgazdasági minisztert és a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket a mezőgazdasági feldolgozóipari vállalkozások városba telepítése, illetve visszatelepítése érdekében;

Felelős: földművelésügyi miniszter

külgazdasági és külügyminiszter

nemzetgazdasági miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2018. január 31.

c) felhívja a földművelésügyi minisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter és az Önkormányzat bevonásával alakítson munkacsoportot, ennek keretében vizsgálja meg egy regionális agrár-közigazgatási központ létrehozásának lehetőségét a Csongrád Megyei Agrárkamara városba költözésével, valamint a vizsgálat alapján készítsen javaslatot a Kormány számára.

Felelős: földművelésügyi miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: a javaslat elkészítésére 2018. január 31.

M A G YA R K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 182. szám 29741

3. Hódmezővásárhely és térsége mint az ország legnapsütésesebb területének kihasználása érdekében a Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket egy naperőműpark létesítése, kialakítása érdekében.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: az intézkedések megkezdésére azonnal a befejezésre 2018. december 31.

4. A Kormány kiemelten támogatja a kultúra és az oktatás – különösen az agrár-felsőoktatás – fejlesztését, ezzel összhangban

a) felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy – az Önkormányzat bevonásával – készítsen előterjesztést a Kormány számára egy új könyvtár és tudásközpont létrehozása és támogatása érdekében

Hódmezővásárhely belvárosában;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: az előterjesztés elkészítésére 2018. január 31. a fejlesztés megvalósítására 2019. március 31.

b) felhívja az emberi erőforrások miniszterét és a földművelésügyi minisztert, hogy a hódmezővásárhelyi agrárképzésre is tekintettel dolgozzanak ki koncepciót az országos agrárképzés megerősítése érdekében, valamint tegyenek javaslatot a Kormány számára a működés feltételeire és a működéshez szükség források mértékére;

Felelős: emberi erőforrások minisztere földművelésügyi miniszter

Határidő: a kormány-előterjesztés elkészítésére 2018. január 31.

c) felhívja a nemzetgazdasági minisztert, az emberi erőforrások miniszterét és a földművelésügyi minisztert, hogy dolgozzanak ki ösztöndíjprogramot az agrár-felsőoktatásban tanuló, illetve oda jelentkező hallgatók számára, valamint tegyenek javaslatot a Kormány számára az ösztöndíjprogram bevezetésének feltételeire, valamint a szükséges források mértékére;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter emberi erőforrások minisztere földművelésügyi miniszter

Határidő: 2018. január 31.

d) felhívja az emberi erőforrások miniszterét és a földművelésügyi minisztert, hogy a Mezőhegyesi Állami Ménesbirtok újjászervezésének koordinálásáért felelős kormánybiztos bevonásával készítsenek előterjesztést a Kormány számára annak érdekében, hogy a városban működő agrár-felsőoktatási intézmény a fejlesztésével olyan központi szerepet tölthessen be a térségben, amely elősegíti – többek között – a Mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság szakemberképzését;

Felelős: emberi erőforrások minisztere földművelésügyi miniszter a Mezőhegyesi Állami Ménesbirtok újjászervezésének koordinálásáért felelős kormánybiztos

Határidő: 2018. január 31.

e) felhívja az emberi erőforrások miniszterét és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket a Bethlen Gábor Református Gimnázium, illetve a Németh László Általános Iskola és Gimnázium Önkormányzat által történő felújításának és bővítésének támogatása érdekében;

Felelős: emberi erőforrások minisztere nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: az engedélyes tervek rendelkezésre állását követően azonnal

f ) felhívja a nemzetgazdasági minisztert és az emberi erőforrások miniszterét, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum fejlesztésének, ennek keretében a Kalmár Zsigmond Szakközépiskola, az Eötvös József Szakgimnázium, valamint a Cseresnyés Kollégium fejlesztésének támogatása érdekében.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter emberi erőforrások minisztere

Határidő: az engedélyes tervek rendelkezésre állását követően azonnal
29742 M A G YA R K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 182. szám

5. A Kormány kiemelt figyelmet fordít az emberek életminőségének javítására, ezzel összhangban

a) felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy dolgozzon ki programot Hódmezővásárhelyen a minőségi otthoncsere támogatása érdekében;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2018. január 31.

b) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a kerékpározás és az aktív kikapcsolódás fejlesztésével és népszerűsítésével összefüggő feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos bevonásával tegye meg a szükséges intézkedéseket a város és térségében 117 km hosszúságban külterületi kerékpárút kiépítése érdekében, valamint ezzel összefüggésben dolgozzon ki koncepciót a térség turisztikai vonzerejének fejlesztése és az ehhez szükséges források biztosítása érdekében.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter kerékpározás és az aktív kikapcsolódás fejlesztésével és népszerűsítésével összefüggő feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos

Határidő: 2018. január 31.

6. Hódmezővásárhely a legbiztonságosabb megyei jogú város, azonban a migrációs nyomásra is tekintettel a Kormány

a) felhívja a honvédelmi minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a városban állomásozó honvédelmi szervezet fejlesztésének és bővítésének támogatása érdekében;

Felelős: honvédelmi miniszter

Határidő: 2018. január 31.

b) felhívja a honvédelmi minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a Zrínyi Miklós laktanya infrastrukturális fejlesztése érdekében;

Felelős: honvédelmi miniszter

Határidő: 2018. január 31.

c) felhívja a honvédelmi minisztert és az emberi erőforrások miniszterét, illetve a nemzetgazdasági minisztert, hogy készítsenek előterjesztést a Kormány számára egy új honvéd-középiskola és -kollégium létrehozása érdekében, ennek keretében tegyenek javaslatot a beruházás és a működés feltételeire és forrásigényére;

Felelős:
honvédelmi miniszter
emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2018. január 31.

d) felhívja az emberi erőforrások miniszterét és a honvédelmi minisztert, hogy dolgozzanak ki koncepciót annak érdekében, hogy a városi kórház a kötelező egészségügyi feladatellátásának megtartása mellett jogosulttá váljon katona-egészségügyi szolgáltatás ellátására is.

Felelős:
emberi erőforrások minisztere
honvédelmi miniszter

Határidő: 2018. január 31.

7. A Kormány

a) felkéri az Önkormányzatot, hogy az 1–6. pontban felelősként megjelölt miniszterek bevonásával valamennyi fejlesztés vonatkozásában vizsgálja meg európai uniós források bevonásának lehetőségét, és a vizsgálat alapján tegye meg a szükséges intézkedéseket az uniós források bevonása érdekében;

Felelős: az 1–6. pontban felelősként megjelölt miniszterek

Határidő: folyamatos

b) felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy – a kormányzati tevékenység összehangolásáért való feladat- és hatáskörében – gondoskodjon a Megállapodásban, illetve a jelen kormányhatározatban meghatározott feladatok végrehajtásának koordinálásáról;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: folyamatos

c) felhívja az 1–6. pontban felelősként megjelölt minisztereket, hogy – szükség szerint az Önkormányzattal egyeztetve – határozzák meg a Megállapodásban foglaltak ütemezett megvalósításához szükséges

2017., 2018. és 2019. évi indikatív forrásigényeket, és tájékoztassák ezen forrásigényekről

a Miniszterelnökséget vezető minisztert;

Felelős: az 1–6. pontban felelősként megjelölt miniszterek

Határidő: azonnal

M A G YA R K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 182. szám 29743

d) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az 5. pont b) alpontjában foglalt feladatok végrehajtásának előkészítése érdekében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)

Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 101/A. §-a alapján biztosítson 737 000 000 forint vissza nem térítendő támogatást az Önkormányzat részére;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: a h) alpont ha) pontja szerinti átcsoportosítást követően azonnal

e) felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a 4. pont a) és e) alpontjában foglalt feladatok végrehajtásának előkészítése érdekében, az Ávr. 101/A. §-a alapján biztosítson 529 000 000 forint vissza nem térítendő támogatást az Önkormányzat részére;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: a h) alpont hb) pontja szerinti átcsoportosítást követően azonnal

f ) felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a 4. pont f ) alpontjában foglalt feladat végrehajtásának előkészítése érdekében, az Ávr. 101/A. §-a alapján biztosítson 268 000 000 forint vissza nem térítendő támogatást az Önkormányzat részére;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: a h) alpont hc) pontja szerinti átcsoportosítást követően azonnal

g) felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az 5. pont a) alpontjában foglalt feladat végrehajtásának előkészítése érdekében, az Ávr. 101/A. §-a alapján biztosítson 402 000 000 forint vissza nem térítendő támogatást az Önkormányzat részére;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: a h) alpont hd) pontja szerinti átcsoportosítást követően azonnal

h) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva

ha) a d) alpontban meghatározott feladat elvégzéséhez szükséges forrás biztosítása érdekében
737 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 33. Hazai fejlesztési programok alcím, 4. Hazai fejlesztési programok célelőirányzat jogcímcsoport javára,

hb) az e) alpontban meghatározott feladat elvégzéséhez szükséges forrás biztosítása érdekében
529 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 50. Kulturális szakmai feladatok támogatása alcím, 18. Hódmezővásárhelyi ágazati fejlesztések jogcímcsoport javára,

hc) az f) alpontban meghatározott feladat elvégzéséhez szükséges forrás biztosítása érdekében
268 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 25. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 9. Munkaerőpiaci és képzési feladatok alcím, 4. Szakképzési rendszer átalakításával kapcsolatos kiadások jogcímcsoport javára,

hd) a g) alpontban meghatározott feladat elvégzéséhez szükséges forrás biztosítása érdekében
402 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 38. Építésügyi, építészeti és településügyi feladatok jogcímcsoport javára, a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok Program jogcímcsoport terhére, az 1. melléklet szerint.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Forrás: Magyar Közlöny