2018. február 22. csütörtök, Gerzson
30/267-77-77
62/533-777
Rádió 7
ÉLŐ
1°C
3°C
Havazás / 1°C
p / 3°C
szo / -1°C
Regionális Hírek
Megyeri József | 2017-02-17 06:27:22

Jogsértőnek találták a rendeletet

Az ásotthalmi képviselő-testület nem fogadta el a Csongrád Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívását, elutasította a törvényességi felügyeletet gyakorló szervezet felhívását arra vonatkozóan, hogy túlterjeszkedett jogszabályi felhatalmazásán. A megyeikormányhivatal a törvénysértés súlyosságára tekintettel kezdeményezi a Kúriánál a rendeletben előírtak megsemmisítését.

Mint ismeretes, Ásotthalom önkormányzatának képviselő-testülete 2016. november 23-i ülésén módosította a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendeletét. A Csongrád Megyei Kormányhivatal törvényességi felügyeleti hatáskörében megvizsgálta a rendeletet, és azt több ponton jogszabálysértőnek találta. A Jogalkotási törvény értelmében ugyanis egyetlen képviselő-testületnek sincs hatásköre azon kérdések helyi szintű korlátozására, amelyekkel módosította a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendeletét. Ezen túlmenően a Lelkiismereti és vallásszabadságról szóló törvény, az Egyenlő bánásmódról szóló törvény és a Gyülekezési törvény rendelkezéseibe is ütközik a módosított rendelet, hiszen Magyarországon az alapvető jogokra és kötelezettségekre – így például a lelkiismereti és vallásszabadságra, az egyenlő bánásmódra – vonatkozó szabályokat törvényi szinten kell szabályozni.

Jogsértőnek találták a rendeletet

Az Önkormányzati törvény jogsértés megállapítása esetén felhatalmazza a kormányhivatalt törvényességi felhívás kiadására, amelyet a Csongrád Megyei Kormányhivatal meg is küldött az önkormányzat részére. Ebben 2017. február 15-ei határidővel kérte a kifogásolt tilalmak hatályon kívül helyezését.

Tekintettel arra, hogy Ásotthalom képviselő-testülete február 15-i ülésén úgy döntött, hogy nem fogadja el a törvényességi felhívásban foglaltakat, tehát nem helyezte hatályon kívül a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendeletének egyes alapvető jogok gyakorlását tiltó rendelkezéseit, a kormányhivatal most a Kúriánál kezdeményezi a rendelet bírósági felülvizsgálatát, a törvénytelenség megállapítását és tiltó rendelkezések megsemmisítését.

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Sajtószolgálata

Fotó: illusztráció