2018. február 21. szerda, Eleonóra
30/267-77-77
62/533-777
Rádió 7
ÉLŐ
2°C
1°C
Eső / 2°C
cs / 1°C
p / 2°C
Agrár
Soós Kata | 2017-02-01 12:43:51

Habsburg György Gyulára látogatott

Habsburg György főherceg, IV. Károly unokája Gyulára látogatott, ahol a Gyulai Szakképzési Centrum Harruckern János Szakképző Iskolájában. Dr. Kovács József, a térség országgyűlési képviselője fogadta. Magyarországon oktatási intézményben először került bemutatásra a „Szent Korona és koronázási kincseink” nyomában című magyar dokumentumfilm. A vetítést követően a Habsburg György főherceg személyes, családi történeteket mesélt a gyerekeknek és villáminterjújában az oktatás mellett a mezőgazdaságról is szó esett.

Habsburg György Gyulára látogatott

Harruckern János György báró, katonai szolgálati idejét letöltve, került Békés megyébe és szervezőképességével, nyitottságával hamar felvirágoztatta a megyét. Az elnéptelenedett pusztákra telepeseket hívott s a termékeny békési földeken, az itt élő és ide letelepülő emberek szorgalmával, ügyességével hamar fejlődésnek indult a térség.

Ma az osztrák származású magyar nagybirtokos nevét a Gyulai Szakképzési Centrum Szakképző Iskolája őrzi. Gyula és a Békési térség újra reneszánszát élheti meg, ehhez a gazdasági fejlődéshez azonban iskolák is kellenek. Jól szervezett vidéki, magas színvonalon és magas technikai háttérrel felszerelt intézményekre van szükség s a nagyobb városok mellett a kisebb települések, falvak támogatásával, integrált szellemben kell együttesen fejleszteni az ország minden megyéjét, hogy a legkisebb falvak is megmaradhassanak és legyenek fiatalok akik, mint Harruckern idejében, kicsi falvakban telepednek le.

Ahhoz, hogy tudjuk merre haladunk, szükség van arra, hogy ismerjük a történelmünket s  bár a film nagyon sok történelmi információt tartalmaz, mégis átfogó képet kap a néző, mi is történt a magyarság 1000 éve alatt, milyen kalandok övezik a magyar koronát.

Az ünnepélyes köszöntők után a Bethlen Gábor Hagyományőrség Egyesület a 17. századibeli koronaőrök ruházatát, fegyverzetét mutatta be, majd Balatoni Imre elnök, a MilitarisCongratulatio című vitézi éneket adta elő lant kísérettel. Csordás Imre jezsuita szerzetes, rövid fegyverbemutatója után, megáldotta a résztvevőket.

A filmvetítésutánBárány Krisztián, a film rendezője kiemelte, hogy nagyon örül annak, hogy itt Gyulán mutathatták be először az alkotást és a forgatás alatt igyekeztek a korona életében a legérdekesebb momentumokkal színesíteni a történetet. Reméli, hogy a filmmel, amely nemzetközi összefogással jelenhetett meg, felkeltik a kicsik és nagyok érdeklődését és hozzájárulhatnak a történelmi tanulmányaikhoz.

Habsburg György Gyulára látogatott

Az ünnepség után Habsburg György főherceget és Dr. Kovács József országgyűlési képviselőt Kovács Zsuzsanna, az intézmény főigazgatója fogadta,Czeglédiné Szappanos Andrea igazgató asszony társaságában. A Gyulai Szakképzési Centrum Harruckern János Szakképző Iskoláját bemutatva, Habsburg György főherceget a valóságban is visszarepítették a 19. századba, hiszen az intézményben 2016-ban adtakát egy korhű, fűszeres boltmúzeumot, amelynek berendezési tárgyait kereskedő családok közreműködésével 1983-ban kezdték el összegyűjteni. A budaőrsi vegyeskereskedés bútorzata, a korszellemének megfelelően, faragott oszlopokkal köszön vissza ránk, amelyet a Magyar Kereskedelmi és VendéglátóipariMúzeum ajánlott fel– hangulata, ablakot nyit a múltra.

Habsburg György főherceggel, Gyula város díszpolgárával villáminterjút készíthettem:

Mennyire tartja fontosnak és hogyan látja az oktatás helyzetét Magyarországon?

Nem csak a fővárosban, hanem vidéken, az ország minden pontjában nagyon fontosak az iskolák, a képzési helyek és azok megtartása, továbbá fejlesztése. Meg kell ragadni minden lehetőséget, hogy a legújabb ismeretekkel lássuk el a diákokat és ehhez a legújabb oktatási technikákat is beépítsük a mindennapokba. Fejlődni kell, a fejlődéssel lépést kell tartani. Bár nem töltöttem sok időt itt, a Harruckern János Szakképző Iskolában, de nagyon kellemes benyomást kaptam, nagyon örülök annak, hogy ilyen sok fiatal volt jelen és ilyen sokan érdeklődtek a szent korona története után.

Ön sokat utazott és több egyetemen hallgatott órákat. Azoknak, akik most felsőoktatásban tanulnak, illetve oda igyekeznek, mit ajánl, mit üzen?

Nagyon fontosnak tartom, hogy a kötelező képzések mellet azzal is foglalkozzon az ember, amit szeret. Nagyon sok lehetőség van ma a világban. Számos egyetemet ma már el lehet érni és viszonylag könnyen, hiszen nagyon jó európai uniós pályázatokat tartanak fent. Nem szeretnék kiemelni egyetlen egy országot sem, de utazzanak el minél messzebbre és minél többet lássanak meg a gyerekek a világból, hogy hazatérve, ismereteiket kibővítve, itthon sikeres felnőttek lehessenek.

Habsburg György Gyulára látogatott

Mezőgazdaság terén, Ausztria vonatkozásában öntözésfejlesztés irányában és más területeken is együttműködések rajzolódnak ki. Véleménye szerint mi lehet az a mezőgazdasági téma, amelyben érdekes lehetne a magyar agrárium számára?

Ausztriában a gazdálkodók több évtizede foglalkoznak a biogazdálkodás megteremtésével, megalapozásával. Ebben a témában élen járnak az osztrák gazdák és a sok tudományos ismeretet ma már gyakorlati tapasztalatokkal, gyakorlatban is kipróbált módszerekkel támasztják alá. A világ trendjei elmozdulni látszanak és a minőség, a minőségi élelmiszer előállítás nem csak a gazdáknak, hanem a vásárlóknak is nagyon fontos. Ebben kölcsönösség kiemelt jelentőséggel bír. A biotermesztés bonyolult, pontos precíz gazdálkodást és speciális eszközöket, új ismereteket követel meg. Minden bizonnyal Magyarországon is fel fog értékelődni és fel fogják ismerni ennek a jelentőségét, értékeit.

Forrás: Szilágyi Bay Péter