13.40: A nyilvános testületi ülés véget ért.

13.35: Sport és kulturális egyesületekkel kötött bérleti szerződést az önkormányzat, így használhatják az általuk igényelt városi ingatlanokat.

13.30: A József Attila Múzeum egyik legfontosabb feladata gyűjteményének gyarapítása. Ezért azt kéri az intézmény, hogy a képzőművészeti gyűjtőkörét megnyithassa – egyhangúlag ezt elfogadták a képviselők.

13.25: A helyi védelem alatt álló épületek homlokzat-felújítására írt ki pályázatot az önkormányzat. Négyen küldtek be erre igényt, amiből hármat elfogadtak. A képviselők támogatják ezen felújításokat.

13.20: A Makovecz tér forgalmi rendjét vették górcső alá. Több lakossági kérés is érkezett a hivatalhoz, hogy túl nagy az átmenő forgalom, illetve kevés a parkoló az ott lakók számára. A testület úgy határozott, hogy a meglévő parkolóhelyekből tizet kapnak a tér lakói, amiket csak ők használhatnak. Sorompóval zárják le, s csak érintetteknek lesz hozzá kulcsa.

13.18: A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátását, valamint szervezeti kereteit felülvizsgálták, amit a képviselők elfogadtak.

13.15: Az önkormányzati tulajdondonú gazdasági társaságok ügyvezetőinek megbízását 2020. november 30-ig meghosszabbította a grémium.

13.12: A Makói Gyógyfürdő Kft. részére nyújtott visszatérítendő támogatás határidejét hosszabbítsák meg, mert egyelőre a 17 millió forintot nem tudja még az intézmény kigazdálkodni – áll a következő előterjesztésben. Ezt is megszavazták a képviselők.

13.10: Az idei évi költségvetési rendeletet módosítani kell, mert a lekötött betétek esetén új szabályozás lépett életbe. A grémium ezt elfogadta.

12.57: Az állattartásról szóló rendelettervezet következik. A módosítás kitér arra, hogy mezőgazdasági haszonállat tartása önkormányzati rendeletben nem korlátozható. Gáspár Sándor (MSZP): gond lehet a védőtávolságok eltörlésével, hiszen ez sértheti az állattartó szomszédságában élőket. Egyedi eseteket figyelembe fognak venni, de ezeket nem lehet egységesen szabályozni – kapta meg a választ. A képviselők megszavazták a módosítást.

12.48: – Új korszakot indít el mind az új vagyon- és mind az új lakásrendelet a város életében – emelte ki a polgármester. Marosvári Attila valamennyi módosítását elutasították, dr. Sánta Sándorét pedig megszavazták.

12.38: Dr. Sánta Sándor (Fidesz): módosító javaslatot terjeszt elő, mely szerint az önkormányzati bérlakások kiutalásának elbírálása kerüljön vissza a testület jogkörébe, s ne csak a nemrég felállított Lakásügyi Tanácsadó Testület döntsön ebben a kérdésben.

12.25: Az új lakásrendeletet tárgyalják. Dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta aljegyző ismertette a rendelettervezet indoklását. Farkas Éva Erzsébet úgy véli idő- és pénzigényes lesz ez az új rendelettervezet, hiszen mintegy harminc hiányosságot is felsorol.

12.15: Az új vagyonrendelet kapcsán Marosvári Attila három indítványáról szavaztak. Az ajándékozási jogügyletet, valamint a polgármesteri hatáskörbe kerülő kisértékű ingatlanok átruházását érintőt nem szavazták meg, a harmadikat, amely technikai jellegű pontosítás, elfogadta a grémium.

12.05: – Lehet egyezségre jutni abban a kérdésben, hogy a jogköröket hová ruházzuk át – vélte Zeitler Ádám (Jobbik). Farkas Éva Erzsébet szerint az előző városvezetés kimerítette a hűtlen vagyonkezelés fogalmát, ugyanis húsz év hiányát kénytelenek most rendbe tenni. – Ez a mi örökségünk! Négy év alatt nem lehet mindazt megoldani, amit két évtized alatt elhanyagoltak – jegyezte meg a városvezető.

11.57: Farkas Éva Erzsébet elmondta: minden egyes polgármesteri hatáskörbe tartozó döntés előtt egyeztet a képviselőkkel, így az ellenzék tagjaival is. A városvezető kifejtette: irodájának ajtaja nyitva áll, így bárki jöhet hozzá véleményével, javaslatával. Marosvári Attila szerint ez így is van, de hogy legyen véleménye arról, amiről nem tud, ugyanis nem mindenről kap tájékoztatást.

11.50: Az új vagyonrendelet arra is kitér, hogy a bruttó 2 millió forintot meg nem haladó ingatlan átruházása polgármesteri hatáskörbe tartozna. Marosvári Attila (PSZM) szerint ez maradjon a testület hatáskörébe, ne kerüljön egyetlen személy kezébe. Dr. Török Miklós (DK) úgy véli, képviselőtársa indítványai előremutatóak, így támogatni javasolja.

11.45: Megdöbbent Marosvári Attila (PSZM) dr. Sánta Sándor kijelentésén, miszerint ő politikai módosításokat kezdeményezne, csak szakmaiakat javasolt.

11.38: Dr. Sánta Sándor (Fidesz): Marosvári Attila módosításait elolvasva azon gondolkodott, hogy ezek most szakmai vagy politikai elképzelések. Ezért nem javasolja a testületnek a módosítások elfogadását.

11.34: Az új vagyonrendeletet tárgyalják. Ennek oka, hogy új jogszabályok léptek életbe, ami miatt módosítani kell ezt a rendeletet. Farkas Éva Erzsébet polgármester kiemelte: mivel jelentős összegű kintlévősége van a városnak, így szigorítani kell a szabályozást.

11.30: A szünet véget ért, a képviselők folytatják a munkát.

10.44: A képviselőknek legyen elég ideje az ülés elején írásban megkapott két módosítás áttanulmányozására, Farkas Éva Erzsébet polgármester 30 perces szünetet rendelt el.

10.30: Marosvári Attila (PSZM) egyéni képviselői indítványt nyújtott be mind az új vagyonrendelet, mind a új lakásrendelet megalkotása című előterjesztéshez.

10.15: Dr. Kozák Péter, az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság igazgatója beszámolt a térség ár- és belvízvédelmi helyzetéről. Kovács Sándor és Toldi János (mindkettő Fidesz) kitért a kotrások, valamint a környezetvédelem szerepére is ebben a témában. A képviselők elfogadták a tájékoztatót.

10.10: Véget értek a napirend előtti felszólalások, a grémium rátért a napirendi pontok tárgyalására. Elsőként a polgármesteri beszámolót tárgyalják. A képviselők 11 igennel elfogadták a tájékoztatót. Ugyancsak megbeszélték és megszavazták az alpolgármesteri beszámolót is.

10.07: Kovács Sándor (Fidesz): egyre több lakossági panasz érkezik hozzá is az egyik internetszolgáltatóval kapcsolatban. Az önkormányzat nem illetékes ez ügyben, de levélben jelzik ezt a problémát a szolgáltatónak.

10.03: Zeitler Ádám (Jobbik): folytatva a közérdekű ügyeket, szeretné, ha minél hamarabb visszakerüljön a volt úttörőház nagykapuja. Azt a választ kapta: mivel ez egy több mázsás szerkezet, így nem egyszerű a javítása, de körülbelül két hét múlva elkészülnek vele. Farkas Éva Erzsébet elmondta: a városi televízió már elköltözött az épületből, de keresik a méltó helyét a még itt működő intézményeknek, így a gyermekkönyvtárnak, a földhivatalnak és a levéltárnak. Az ingatlant pedig felújítanák.

10.00: Gáspár Sándor (MSZP): a város több utcájába kér sebességmérést, valamint a csapadékvíz-elvezető árkok tisztítására, karbantartására hívta fel a figyelmet.

9.54: Weszelyné Véghseő Henriett Mária (Fidesz): annak örülne a legjobban, ha ezek az elvett pénzek visszakerülnének a makóiakhoz és a térségben élőkhöz.

9.50: Farkas Éva Erzsébet szerint egy nagyon fontos dolgot megmutat a víziközmű esete, miszerint a vezetők hogyan tudnak élni és emellett visszaélni a hatalmukkal. Kovács Sándor (Fidesz): visszafogottabban kellett volna magukat jutalmazni a cégnél. Ezen kívül azt kérdezte az alpolgármestertől, mekkora összegért bérelték a víziközmű gépeit az alvállalkozók. Czirbus Gábor válasza: a pontos összeget nem tudja, de utánanéz.

9.40: Farkas Éva Erzsébet polgármester szerint bizonyos esetekben “köddé váltak” víziközműves dokumentumok, így azokat nem kapta meg a független könyvvizsgáló cég. A városvezető kiemelte: esküt tettek, hogy mindenben kiállnak a lakosokért, ezért igen fontos, hogy részletesen kövessék a víziközmű ügyét. Farkas Éva Erzsébet ezzel arra utalt, hogy Marosvári Attila polémiát említett ebben a kérdésben, vagyis túl sokat foglalkoznak ezzel a témával.

9.37: Weszelyné Véghseő Henriett Mária (Fidesz): visszatért a víziközmű-ügyhöz, s ennek kapcsán megjegyezte, édesanyja őt úgy tanította, hogy előbb ki kell fizetni a számlákat és ha ez után is marad még pénz, akkor kell vásárolgatni. Emellett azt javasolta, hogy hívják meg testületi ülésre Medgyesi Pál volt vezérigazgatót és így nyilvánosan tudna beszélni a cégről.

9.35: Dr. Török Miklós (DK): napirend előtti felszólalásában arra tért ki, hogy esténként akkora füst van a városban, hogy nem lehet látni. Ennek oka, hogy sokan szemétégetőnek használják az otthoni fűtőberendezéseiket. Arra kérte a testületet, hogy lépjenek fel ez ellen.

9.26: Marosvári Attila (PSZM) volt a felügyeleti bizottság elnöke Medgyesi Pál vezérigazgatósága idején a víziközműnél. Marosvári Attila várja a hatóságok vizsgálatának eredményét, hogy történt-e szabálytalanság vagy sem. A városatya szerint nem a felügyeleti bizottság szerepe, hogy ellenőrizze a kifizetések jogosultságát, hanem ez a cég vezetésének a feladata.

9.21: Czirbus Gábort nemrég megválasztották a Víziközmű Kft. felügyeleti bizottságának elnökének, s azt a döntést hozták, hogy a cégnél minden 10 ezer forintot meghaladó kifizetés esetén felügyeleti bizottsági döntés szükséges. Azért határoztak így, hogy ne legyenek visszaélések, mint a korábbi vezetés idején.

9.17: A legutóbbi rendkívüli ülésen arról döntöttek a képviselők, hogy nem támogatják a DAREH Önkormányzati Társulás egységes díjszabását – ezt röviden most összefoglalta Czirbus Gábor. Az alpolgármester elmondta: nem vállalható, hogy ilyen drága legyen a szemétszállítás, amit terveznek, ezért a jelenlegi szolgáltatóval kívánnak újra szerződést kötni.

9.09: Napirend előtti hozzászólások során dr. Sánta Sándor (Fidesz) röviden összefoglalta a 1956-os városi megemlékezéseket, valamint arra kérte a jelenlévőket, egy perces néma felállással emlékezzenek azokra a rendszerváltókra, akik már nincsenek köztünk,

9.04: Farkas Éva Erzsébet polgármester a testületi ülést megnyitotta. A 12 képviselőből jelen van 11, így a grémium határozatképes.

Munkatársunktól. K.