A táncos és a fotós szavak jelentését mindenki érti, de hát mi is az a workshop? Eredeti jelentése műhely. A szó mai leggyakoribb alkalmazása szerint egy adott szakterület iránt érdeklődő emberek találkozóját hívják így, melynek célja, hogy közös munkával valami újat – általában szellemi terméket – hozzanak létre az adott témában. Itt most Kalaznón, ebben a gyönyörű Tolna-megyei falucskában, a Johann Lux Stallgalerie szervezte azt a kulturális-művészeti programot, amelynek „főszereplői” a Magyar Mozdulatművészeti Társulat és a MOHA-Magyar Mozdulatkórus tagjai, valamint Eifert János fotóművész voltak. Közösen mutatták be, hogyan lehet a múlt század húszas-harmincas éveiben indult mozdulatművészeti irányzatot, az u.n. szabad táncot hitelesen föleleveníteni, és azt fényképezni. Minderre „rásegített” Fenyves Márk (orkesztész) előadása a Dr. Dienes Valéria által kidolgozott Orkesztika Mozdulatrendszerről, Eifert János előadása a tánc fotózásáról, valamint Pálosi István – „Milyen instrukciókat adj a modellnek” táncos szemmel – tapasztalatátadása. Az istállóban (talán így jobban hangzik: Johann Lux Stallgalerie) bemutatott három fotókiállítás – Kőműves Kata: ”Béke csöndje, fény békéje csönd”, Meggyesi Mónika: „Mozdulatművészet”, Csorba Károly: „Mozdulatművészek, Babits Est” – hiteles keretet adott ennek az eseménynek.

Annyit emlegettük már a Lux Házat, benne a Johann Lux Stallgalerie-t, de létrejöttéről, történetéről, régi és új gazdáiról igencsak keveset tudunk. A legilletékesebbek – Csorbáné Lux Erzsébet és Pankotainé Lux Margit – így beszélnek erről: „Lux János/Johann Lux, nagyapánk (1891-1978) kőműves mester és földműves volt. Több évig dolgozott Amerikában és az ott megkeresett pénzből építette ezt a házat. Nem volt egyedül, több környékbeli mesterember dolgozott a tengeren túl. 1942-ben készült el ez a ház, de a Lux család nem sokáig élvezhette munkájának gyümölcsét. Hamarosan el kellett hagyniuk otthonukat. A II. világháború után megkezdődött a magyarországi németek kitelepítése. Új lakók, az otthonukból szintén elűzött bukovinai székelyek érkeztek a házba, ahová a család már többé nem térhetett vissza.

Fia, Lux Henrik,(1920-2007), édesapánk 20 évesen 1940-ben elvette a 16 éves Ábel Erzsébetet. Nagy lakodalmat rendeztek, a boldogságuk azonban alig egy évig tartott. Édesapánk sorsa a lehető legrosszabbra fordult, – 4 évig katona a II. világháborúban az orosz fronton, majd újabb 4 év hadifogság következett Nyikolajevben.

A kitelepített Lux család először Szakályba kerül. Sokáig hírt sem kapnak édesapánkról, aki 1948-ban szerencsésen hazaérkezik, de már nem lépheti át a ház küszöbét. Édesanyánk ekkor már Königsteinben él, szüleivel együtt kitelepítették. Amikor megtudta, hogy a férje él és hazatért a hadifogságból, visszaszökik Magyarországra. A határon elfogják, egy hónapig börtönbe is zárják.

A hazatérés után hosszú idő és kitartás kellett ahhoz, hogy a család szinte a semmiből újrakezdje az életét Kalaznón. A 70-es években elhagyják a falut, Hőgyészen építkeznek.

Szüleink a sok megpróbáltatás után hosszú évekig élnek együtt. 2005-ben ünnepelték 65 éves házassági évfordulójukat, a „vaslakodalmukat”. Édesapánk sajnos már nincs közöttünk, édesanyánk 87 éves, Hőgyészen él.

Néhány évvel ezelőtt vásároltuk vissza a régi házat, rendbetettük az istállót és felavattuk a Johann Lux Stallgalerie-t, amelyben már kiállítások, események sorát szerveztük. A ház teljes felújításával, egy német nemzetiségi szoba kialakításával, amelyet régi tárgyakból, ruhákból, emlékekből rendeztük be, az Őseink előtt tisztelgünk.”

Csorba Károly (Johann Lux Stallgalerie)

Fotók: Olasz Ági, Csorba Károly és Eifert János felvételei