„Az ünnep közösségi létezés, amikor az egyéni érdekek fölé a többi embert helyezzük, mikor egyéni céljaink a közösség javában oldódnak fel” – szögezte le Juhász Tünde kormánymegbízott a Csongrád Megyei Kormányhivatal és a Magyar Politikai Foglyok Szövetsége a szegedi megyeházán tartott ünnepségén. Emlékeztetett, nemzetünk nagy pillanatai azért váltak ünneppé és életté, mert lényegük mélyén a közösség állt. Juhász Tünde szerint a ünnep lehetőséget teremt a számvetésre is, ami lehetőséget nyújt arra, hogy emelt fővel induljunk a jövő felé. Leszögezte, a nemzetet nem csupán a most élők alkotják, hanem a valaha éltek és a majdan megszületők is.

„Mi, magyarok, 1956. október 23-án szinte varázsütésre álltunk talpra, hogy nemrég elveszített szabadságunkat visszaszerezzük. Ráébredtünk, hogy szabadságunkat csak közösen, együtt tudjunk megélni. Nem álltunk meg félúton, nem fogadtuk el a hruscsovi alkuk világát, nem fogadtuk el a jugoszláv mintájú szocializmust, hanem valódi szabadságot és függetlenséget, valódi nemzeti önrendelkezést akartunk” – fogalmazott Juhász Tünde. Hozzátette, csupán néhány óra alatt megbukott a kommunizmus, és egyetlen hét alatt a Szovjetunió egyik tartományából újra valódi nemzeti közösség, önálló állam Magyarország.

„Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra” – idézte Weöres Sándort a kormánymegbízott, hozzátéve, hogy ez a belső morális parancs az, ami történelmi léptékűvé tette az ’56-os forradalom résztvevőinek tettét. „Szembeszálltak a gonosz birodalmával, mert igazságérzetük ezt diktálta. Szembenéztek a túlerőben lévő harckocsikkal, mert hazaszeretetüket nem roppantotta meg a legbrutálisabb fenyegetés sem. Felnőttek ahhoz a pillanathoz, ami egy nemzet történelmében ritkán adatik meg” – jelentette ki. Szónoklatában a nemzeti egység fontosságát hangsúlyozta, mely az igazságérzetből és hazaszeretetből táplálkozik. Juhász Tünde szerint a magyarországi forradalmak semmit sem vesztettek értékükből azért, mert eltaposták őket és vezetőiket kivégezték. „Éppen ellenkezőleg: megerősítettek bennünket abban a hitünkben, hogy közös múltunk igenis kötelez bennünket arra, hogy felismerjük, mikor állhatunk a nemzet egysége ügyének szolgálatába” – hangsúlyozta Juhász Tünde. A kormánymegbízott a megyeházán tartott megemlékezésen elmondta: 1956 hőseinek tette örök példamutatásul szolgál minden szabadság és hazaszerető nép számára, ezen felül pedig felhívja a felelős magyar kormány figyelmét arra, hogy cselekedetei is e szerint méretnek meg.

A kormányhivatal a nemzeti ünnepen egy új sorozatot is indított: ezentúl minden ünnepségen valamelyik Csongrád megyei iskola diákjainak műsorával emlékeznek a jeles eseményekre. Ezúttal a sándorfalvi iskola diákjai idézték fel az 58 évvel ezelőtti eseményeket színvonalas, verses-zenés műsorukkal.

Ébren kell tartani a forradalom örökségét a felnövekvő generációk lelkében!

Kothencz János a szegedi Fidesz-L.É.T.-frakció képviseletében úgy fogalmazott: „1956 üzenete a küzdelem. Mi, szegediek azért is büszkék lehetünk, mert itt lobbant fel a forradalom lángja az egyetemisták jóvoltából. A szegedi hősök mind egzisztenciájukat, mind személyes sorsukat áldozták a magyar nemzet érdekeiért. Különösen fontosnak tartom, hogy a fiatalok lobbantották lángra a forradalmat, ezért nemcsak az emlékezés a kötelességünk, hanem az is, hogy ébren tartsuk a forradalom és szabadságharc örökségét a felnövekvő generációk lelkében. Tovább kell adni a hitet, az elszántságot, amellyel elődeink síkra szálltak a nemzetért, a függetlenségért. 2014-ben ez azért is különösen fontos, mert a magyar kormány az Európai Unióban napi szinten vívja harcait a magyarság tiszteletben tartásáért. Szegeden is aktualitása van 1956-nak, amikor közösséggé forrt a nemzet, áldozatot vállaltak a hősök. Ebben a városban nagyon fontos a közösségépítés, fel kell emelnünk szavunkat az elidegenedés, az elszemélytelenedés ellen, törődnünk kell egymással. 1956-nak ezt a közösségi gondolatát képviselnünk kell napjainkban is. Abban a kivételes helyzetben vagyok, hogy gyermekkorom óta jó barátságot ápolok 1956 hősével, Wittner Máriával, és ő mindig azt mondja, hogy csak előre szabad nézni, ennek mentén kell megvívni küzdelmeinket. Ez az üzenet nagyon aktuális Magyarországon, Szegeden, illetve a mi esetünkben is” – mondta el portálunknak Kothencz János, aki Nagy Imre szobrát is megkoszorúzta.

A Rerrich Béla téren is koszorúztak

A városi koszorúzási ünnepségek a Rerrich Béla téri emlékműnél értek véget. A szabadság pillangója tövében több mint egy tucatnyian gyűltek össze, hogy virágokkal, mécsesekkel emlékezzenek a 1956-os forradalom eseményeire, őket a szakadó eső sem tántoríthatta el. Miután közösen elénekelték a himnuszt, fejet hajtottak az 1997-ben állíttatott műalkotás lábánál.

Forrás és fotók: szegedma.hu