Egy éve született meg a határozat a két kórház összevonásáról. Miért volt erre szükség?

Nagyon sok kérdés és várakozás volt bennem, amikor Balog Zoltán miniszter úr meghozta a döntést és közölte velem. Milyen hatással lesz ez a makói és a vásárhelyi emberekre, milyen következményekkel jár ez a határozat és milyen felelőssége lesz azoknak, akik ebben a rendszerben részt vesznek. Most, egy év elteltével a döntés jónak bizonyult, és a kivitelezésre is büszkék lehetünk. Mára már sok tény igazolja, hogy a két kórház együtt erősebb, és a két városban, valamint a térségben élők biztonságát szolgálja.

Amikor a döntés nyilvánosságra került, voltak, akik azt mondták, hogy elviszik Vásárhelyről az orvosokat, míg Makón voltak, akik azt híresztelték, hogy a makói kórházat gyarmatosítják.

Igazán nem értettem ezeket a véleményeket. Már korábban is több ponton kapcsolódott a két intézmény, sőt még a kórházvezetők is beszélő viszonyban álltak, bár most már úgy látom, hogy az egy térségben működő kórházak között korábban is lett volna létjogosultsága intenzívebb együttműködésnek. A korábbi munka során már 2006 óta a vásárhelyi kórházban hetente a betegek tucatját gyógyítja az egyik vezető makói főorvos, bár ez korábban nem kapott nyilvánosságot, viszont az, hogy a makói kórházból elvinnénk az eszközöket, vagy orvosokat, egyszerűen kacsa, nem igaz. Állíthatom, hogy az egymás irányában történő segítség működik, mert mind a két kórház erre rászorul. Mindkét intézményben, főként az egyszemélyes járó beteg szakrendeléseken, ahol az adott kollégának nincs helyettese szabadság, betegség, vagy hosszabb távollét esetén egymást kisegítjük. Gépek és műszerek pedig eddig egy irányban mozogtak, Vásárhelyről Makóra kerültek ideiglenesen, vagy véglegesen eszközök.

Ezek szerint a két intézmény esetében nem is összevonásról, hanem összefogásról lehet beszélni?

Erre az összefogásra már régóta szükség lett volna, amely a térségben még olyan kórházak között sem valósult meg, amelyeknek a fenntartója korábban közös volt – gondoljunk csak a makói és a szentesi kórházra. Pedig ott kézen- fekvőek lettek volna olyan közös beszerzések, szakmai együttműködések, amelyek mindkét kórháznak az előnyére váltak volna. Ebben én magam úttörőnek tekintem, hiszen a szentesi kórház részére a patológiai szolgáltatásokat immár öt éve a vásárhelyi kórház biztosítja, amely egy kreatív ajánlat nyomán a szentesi kórház nehéz helyzetében kiváló szakmai együttműködéshez vezetett. Az ilyen együttműködések nélkül a mai, magyar egészségügyi rendszer nem működőképes. Szegeden európai szintű ellátást biztosító klinikai intézmény működik, amely a speciális szakfeladatokat maximálisan ellátja, viszont a vásárhelyi és a makói kórház a két térség százezer lakosának hatékonyan tudja biztosítani a kórházi ellátást. De mindez összefogás nélkül nem valósulhat meg.

Közel egy évtizede vezeti az Erzsébet kórházat. Az ott szerzett tapasztalatokat felhasználta a makói Dr. Diósszilágyi Sámuel kórház átszervezésében, irányításában?

Ezeket a tapasztalatokat nem lehet nem átvinni. Én a munkámat nagyon szeretem, különösen azt a részét, hogy emberekkel foglalkozhatom. Hiszek abban, hogy az embereket meg lehet változtatni, persze, a legjobb értelembe véve. És ha ebben vannak sikerek – mint Vásárhelyen az elmúlt évtizedben -, akkor a jó gyakorlat rutinná válik, és mindezt sokkal könnyebben meg lehet valósítani. Makón fél éven át az orvosi, gazdasági és műszaki kérdésekben is egy személyben vállaltam fel a vezetői döntéseket, ebben az időszakban sokat segített az a tapasztalat, amit a vásárhelyi kórház élén szerezhettem munkatársaimmal együtt. Mára a helyzet egyszerűbbé vált, hiszen sokan vannak mindkét intézményben, akik segítenek.

Makón még a város testületi ülésén is elhangzott, hogy el akarják sorvasztani a Diósszilágyi Sámuel Kórházat, teljesen a vásárhelyi kórházba akarják beilleszteni. Mi ebből az igazság?

Egy-egy kijelentés valódi értelmét sokszor megmagyarázza, hogy azt ki és miért állítja. Mert kiktől származtak e kijelentések? Nyugodt lehetek, hiszen olyanoktól, akik a szakmához nem értenek. Ráadásul az elhangzott mondataik sokszor még önmagukat is megcáfolták. A legnagyobb biztonságot számomra az adja, hogy a kórházban dolgozók fejében minden rendben van. Ismerik a kórház valódi helyzetét, tudják a haladásunk irányát, kitűzött céljainkat, és rendületlenül kiváló szakmai munkát végeznek mindannak ellenére, hogy időnként az egészségügyhöz nem értő személyek mit mondanak. A munkatársaim egyetértenek azzal, hogy önös célokat szolgáló habverést folytatnak a hangulatot gerjeszteni kívánók, ami persze jót nem tesz, hiszen senki sem hallja szívesen, hogy egyesek munkahelyének megszűnését vizionálják. Nincs baj: a makói kórháznak nemcsak szép múltja, hanem stabil jelene, sőt kiszámítható jövője is van, amelyet alátámaszt a most is folyamatban lévő, számos fejlesztés.

Szakmai, vagy politikai vitákról volt szó? Makón, a város közgyűlésén sok kérdést kapott, amelyek között volt szakmai és politikai is.

Én kizárólag szakmai vitákba tudok beleszólni. Látom és értem, persze, hogy 2014-ben három, nagy horderejű választásra is sor kerül, és a makói kórház kérdése kampánytéma. De azokat a kérdéseket, mint a két kórház integrációja kapcsán sorra kerülő TIOP pályázat, csak szakmai oldalról tudom megközelíteni. Ennek keretében félmilliárd forintot a makói kórházra fordítunk. E pályázat célja, hogy az épületeket fejlesszük, a magasabb színvonalú betegellátás érdekében. Makón 2001-ben az állam 1.5 milliárdot fordítottak e célra, amely nyomán gyönyörű központi, belgyógyászati betegellátó épületet hoztak létre, amellyel az intézmény a régió egyik vezető kórházává válhatott. Most az akkor megkezdett munka gyakorlati életben is hasznosuló befejezésére kerülhet sor, hiszen az 500 millióból ezt az épületet tartalommal töltjük meg, amely infrastrukturális fejlesztést, valamint beépített, el nem vihető eszközök beszerzését eredményezi, mindemellett a járó beteg szakellátást is fejleszteni fogjuk.

Melyek voltak az elmúlt év beruházásai?

Először a működési szabályokat kellett rendbe tenni, és egy koncepciót felvázolni, amely mentén haladunk. Makón nagy hagyománya van az aktív pszichiátriai ellátásnak, amelyet egy nappali kórház kialakításával fejlesztünk tovább. Megmentettük azt a pályázatot, amely segítségével fejlesztjük a több tízezrek által igénybe vett járó beteg ellátást.

Kitől kellett ezt a pályázatot megmenteni?

Számomra is megdöbbentő volt, hogy 2012 végén egy uniós pályázatot, amelyet a romániai Lugos kórházával együtt terveztek a makóiak beadni, a határon túli kórház nem akarta aláírni. Az ottani kórházigazgatóval és a polgármesterrel folytatott tárgyaláson tisztáztuk a helyzetet: nem hagyhattuk veszni az 1,9 millió eurót, amelyből ott sürgősségi osztályt alakítanak ki, míg Makón a járó beteg rendelőt újítjuk fel. Kicseréljük a korszerűtlen nyílászárókat, megjavítjuk a most beázó tetőt, és új festést is kap az épület. Ez az unió pénze, amit tényleg, a sírból hoztunk vissza az utolsó pillanatban. Az irányító hatóság már le akart bennünket erről az összegről beszélni, de végül sikerült a beruházást bebiztosítani.

További fejlesztések?

A szakdolgozók képzésére egy TÁMOP pályázat biztosít lehetőséget, amely egyrészt elvárás a munkatársakkal szemben, és a forrás nagy lehetőség a dolgozók és a szakma számára is, de végül a betegek látják hasznát. Hetven kolléga képzését és szállását fizetjük, de ösztöndíjat is biztosítunk olyanoknak, akik most tanulnak és azt követően itt fognak dolgozni.

Térjünk rá a kórház mindennapjaira, hogyan változott és változik Makón a gyermekgyógyászati ellátás?

Édesanyám gyermekgyógyász – szerencsére jó egészségnek örvend ma is, bár már nem praktizál -, így gyermekkoromban közelről láttam, hogyan történt akkoriban a gyermekgyógyítás. Akkor a háziorvosok látták el a gyerekeket, ha komplikáltabb volt az eset, beküldték a kórházba, ahol tömegével kezelték őket. Ma már ez nincs így. Kijelentem, ma is kitűnő gyermekháziorvosok dolgoznak Makón, azonban az elmúlt évtizedekben olyan speciális területek alakultak ki, amelyek egyenként külön szakmának számítanak. Gondoljunk csak bele, a gyermekgyógyászat a teljes orvostudományt magába foglalja, a sebészettől, a gasztroenterológián, a neurológián, vagy endokrinológián át a cukorbetegséget kezelő diabetológiáig, mind a gyermekgyógyászaton belül kerültek ellátva az elmúlt évtizedekben. Ma már ezek kezelése elkülönül, így azzal segítjük a szülőket, hogy abban az irányban küldjük tovább a gyermekeket szakrendelésre, ahol a betegségre a legjobb megoldást nyújtják. Makón ma nagyon jó színvonalon működik az általános gyermekgyógyászati ellátás, azonban e területen az elmúlt évtizedben fejlődés nem történt. Ha bármilyen speciális kezelési irányra volt szükség, azt Szegeden oldották meg. Mi éppen ebben szeretnénk változást. Azokat a területeket fejlesztjük, ahová a gyermeket a háziorvos be tudja utalni, vagy a szülő be tudja vinni itt Makón, helyben, anélkül, hogy arra heteket, hónapokat várna, és, hogy napok múltán egy másik városba vissza kellene menni az eredményekért. Ez óriási előre lépés lesz. Nem az a fő gond, hogy 2500 kisbetegből 20-30 ment tovább fekvőbeteg- ellátásra egy másik intézménybe, és a szülőknek ekkor Szegedre kell utazni. Az sokkal komolyabb probléma, hogy jóval nagyobb számban, akár naponta is megteszik ezt az utat, akár évtizedeken át, hogy a gyermek a szakrendelésre eljusson. Ez az igazi gond, az új rendszer ezen fog változtatni.

Helybe hozzák a specialistákat?

Ez egy ellátás-szervezési, kórházigazgatói feladat, egyébként napi gyakorlat, hogy az orvos utazik. Különösen olyan területek esetében, amely sok gyermeket érint. Ha egy orvos havonta nyolcvan, vagy száz ilyen beteget ellát, akkor ennyivel kevesebb makóinak, illetve Makó környékinek kell Szegedre, Vásárhelyre, vagy a fővárosba utazni a beteg gyermekével. Ne a sok gyerekes szülő utazzon Makóról, hanem a szakorvos jöjjön Makóra!

Az Egészséges Vásárhely Program ma már országos mintaprogram…

Érdemes lenne átnevezni Egészséges Városok Programmá, amit Makón is megvalósítunk. Az eddigi szűrési hajlandóság ebben a térségben ezt indokolja, ezért szeretnénk átvenni a mammográfiás szűrést, és a nyár közepén Makón és Vásárhelyen is elindul egy megyei program, a vastagbélrák-szűrés, amelyet a közös intézményünk fog iránytani. A szűrőbusz a térségi településeken már most sok helyen megfordult, amely a tavaszi időszakban is folytatódik. Az egyetemtől a makói lakosság szűrését is át fogjuk venni. Tudni kell, hogy a vastagbél-, emlő-, prosztata- vagy gyomorrák időben történő kiszűrésével életeket mentünk.

 

Folyamatosan közöljük a makói Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórházban készült interjúkat. Kedden dr. Nagy Jenővel, a kórház igazgatójával készített beszélgetést olvashatják, itt a www.promenad.hu-n.

É.-M.