A társaság 2007-ben alakult. 2011.09.29. előtt a székhelye Vácon volt. Az ügyvezető egy  váci lakos volt. Fő tevékenységként zöldség-, gyümölcs nagykereskedelem volt megjelölve. A cég legutolsó fellelhető beszámolója a 2010-es üzleti évről van. Már itt is látható, hogy a társaság veszteséges volt, annak ellenére, hogy a bevétele 2009-ben 707 millió Ft majd 2010-ben már több mint 1 milliárd Ft volt, az adózás utáni eredménye – 40 Millió Ft volt 2010-ben. A foglalkoztatottak száma 13 fő volt. A beszámolóban feltüntették hogy a 2009-es évre az ÁFA tekintetében megállapításra került 15.000.000 Ft adóhiány és ezzel összefüggésben 7.150.000 Ft bírság.

2011.09.29-től a társaság áthelyezte a székhelyét Hódmezővásárhelyre. Ezzel egyidőben tagnak, és ügyvezetőnek bejegyeztek egy csomádi férfit. 2011 novemberében az Apeh Csongrád Megyei Adóigazgatóság végrehajtást rendelt el, majd később, 2013 májusában törölték a cég adószámát.

A társaság tudomásunk szerint nem folytatott gazdasági tevékenységet Hódmezővásárhelyen, (amelyet valószínűsít az a tény is hogy a 2011-es évtől kezdődően a beszámoló készítési kötelezettségét sem teljesítette), valamint a székhely áthelyezését követően nem tett eleget a jogszabályban előírt változás bejelentési kötelezettségének az adóhatóság felé.

A megyéből két magánszemélyt találhatunk az adóslistán. Egy kisteleki nő 44,2 millió forinttal – 23,2 millió adóhiány és 21 millió jogkövetkezmény –, egy szegedi férfi, pedig 35,6 millióval – 18,9 millió adóhiány és 16,7 millió bírság – tartozik az államnak.

A NAV felhívta a figyelmet arra, hogy az adatok a 2013. október 30-ai állapotot tükrözik, továbbá a 40923, a 40926, valamint a 40928 adatkezelési azonosító számú nyilvántartásokból származnak.

Nagy Ágnes