Mint kiderült, 91 175 pályázat érkezett most valamely felsőoktatási intézmény egy-egy képzési helyére. Az alap, nappali képzésre (bármely finanszírozási formában) történő jelentkezések száma 67 743-ról 60 104-re, azaz szűk 12 százalékkal hullott vissza, s ugyanennyivel, 12 százalékkal jelentkeztek kevesebben az államilag támogatott képzésekre is (93 426 után most 82 984). Ez a változás egyébként részben a demográfiai helyzet romlásával függ össze – mondta a napokban Maruzsa Zoltán felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár.

A legtöbben az Eötvös Loránd Tudományegyetemen akarnak továbbtanulni, az ELTE 19 787 jelentkezését ugyanakkor vidéki éllovasként a Szegedi Tudományegyetem (13 556) követi, megelőzve a Debreceni Egyetemet (13 429) és a Pécsi Tudományegyetemet (11 505). Arányait tekintve az országos átlaghoz hasonlóan alakultak az SZTE mutatói, hiszen a 2012-es 15 750 jelentkezéshez képest nem egészen 14 százalékos a visszaesés. Ami viszont mindenképpen kiemelendő, hogy a négy meghatározó tudományegyetem közül a szegedi produkálta ezen a téren a legjobb eredményt, néhány század százalékkal felülmúlva a Debreceni Egyetemet. A DE-re 14 százalékkal kevesebben adták be papírjukat, mint tavaly, az ELTE esetében ugyanez a szám több mint 18, a PTE-nél pedig csaknem 21 százalék.

Ami az első helyes jelentkezéseket illeti, hasonló megállapításokat tehetünk. 2012-ben 8422-en, most 7175-en jelölték meg első helyen a Szegedi Tudományegyetemet, ami szűk 15 százalékos visszaesést jelent. Valamivel jobb a helyzet ezen a téren Debrecenben, a DE 7385 első helyesével körülbelül 12,5 százalékos csökkenést kénytelen elkönyvelni. Számszerűleg a legtöbben, 11 292-en az ELTE-t tették az első helyre, ám ez a tavalyi adatokhoz képest ugyanúgy csaknem 15 százalékos veszteséget mutat, mint az SZTE-nél. Pécs zárja a sort a tekintetben is, 5521 első helyese majdnem 23 százalékkal kevesebb, mint az előző évi szám.

Az alap, nappali képzésre (bármely finanszírozási formában) történő jelentkezések száma – mint jeleztük – országosan 12 százalékkal csökkent. Az SZTE teljesítménye ebben a tekintetben igazodott az országos átlaghoz, hiszen 9202 jelentkezése a tavalyi 10 443 után szűk 12 százalékos visszaesést jelent. Arányaiban ez megint jobb, mint a másik három vezető tudományegyetem adatai. Bár az ELTE-re 13 218, a DE-re 9394, tehát valamivel magasabb számú pályázat érkezett, előbbinél több mint 20, utóbbinál is majdnem 14 százalékos a veszteség 2012-höz képest. A PTE 7781 érdeklődést vonzott ezeken a képzésein, ami bő 18 százalékkal karcsúbb, mint tavaly.

Ha minden képzési szintet és munkarendet tekintve az államilag támogatott képzések jelentkezési adatait vetjük össze, a négy tudományegyetem összehasonlításában ismét jeleskedett az SZTE, hiszen arányaiban Szegeden a legkisebb a visszaesés. Míg tavaly 13 572-en, addig idén 12 194-en pályáztak ilyen képzésekre, tehát picivel több mint 10 százalékkal csökkent a mutató, ami jobb, mint az országos átlag. A legmagasabb jelentkezési számot produkáló, e vonatkozásban az SZTE-t egyedül megelőző ELTE (17 088) esetében csaknem 20, a PTE-nél (10 146) közel 18, míg a DE-nél (11 934) is több mint 10 százalékos a morzsolódás.

Fontos azt is megemlíteni, hogy a szegedi universitas a mesterképzések tekintetében is országos második, vidéki első lett. Az SZTE mesterképzéseit 2553-an jelölték meg, az ELTE-re 4568-an, a DE-re 2330-an, a PTE-re 2132-en pályáztak.

Forrás: www.u-szeged.hu