Ezt követően Deme László őrnagy, MH ZHCS (Zászlóalj harccsoport) kijelölt parancsnoka röviden tájékoztatta a jelen lévőket az elkövetkező időszakról, illetve arról hogy a környező katonai területeken milyen tevékenységek zajlanak majd. „A kiképzés az elkövetkező három hétben kicsúcsosodik, ekkor jelentős mértékben fogjuk használni a Sándorfalvai, illetve a Dóci lő,- és gyakorlótereket. Szeptember 18 és 20 között minden lehetőséget kihasználunk Hódmezővásárhely, Sándorfalva és Dóc térségében.” Ennek a harccsoportnak együtt kell működnie a légierővel is, ezért 19-én az említett térségben Gripen harci repülőgépek 20-án pedig csapatszállító és harci helikopterek hajtanak végre feladatokat, a biztonsági előírásokat megtartva. A zászlóalj katonái már több hónapja készülnek az október első hetében megtartandó NATO CREVAL ellenőrzésre. Az említett időszakokban nagyobb számú csapatmozgásra, éleslövészetekre és éjszakai tevékenységekre is számítani kell.

Kiss Attila őrnagy, a kiképzési főnökség kiképzési részlegvezetőjeként ismertette az alakulat által – az év hátralevő részére – tervezett lőtéri napokat: október 2 – 4., 16 – 18., 24 – 25; november 13 – 15., 20 -22., 27 – 29.; december 4 – 6., 11 – 13. Az őrnagy elmondta: „A gazdálkodókhoz is alkalmazkodva igyekszünk a jó viszonyt megtartani a lakosság és a Magyar Honvédség között.”

Végül Walterné Szeri Eszter százados, a helyőrség környezetvédelmi tisztjeként előadásában külön kiemelte: a katonai tevékenységeket mindig úgy tervezik, hogy azok a környezet elemeire a lehető legkisebb hatással legyenek.

Az MH 5. Bocskai István Lövészdandár hódmezővásárhelyi helyőrséghez tartozó lő- és gyakorlóterek 2012. utolsó negyedévi elfoglaltságainak ismertetésével a célunk: az érintett lakosság figyelmének felhívása a harcászati és lövészeti kiképzések alkalmával keletkezett váratlan hatásokra, illetve a katonai menetoszlopok közlekedésére.

A Magyar Honvédségben az alaprendeltetéséből eredő feladatokra történő kiképzés és a felkészülés is folyamatos, ami minden értelemben és minden területen a legfontosabb békeidőszaki feladat. Az elkövetkező időszakból kiemelendő a 62. lövészzászlóalj bázisán megalakult és a NATO CREVAL­* ellenőrzésre kerülő MH ZHCS (Zászlóalj harccsoport) kiképzési feladatai.

Kiképzési napokon a környező településeken élőknek sűrűbben kell – a Dóci lő,- és gyakorlótérre, illetve a Sándorfalvai gyakorlótérre történő közúti szállítás miatt – a megközelítési útvonalakon a katonai konvojokra számítani. A gépjárműoszlopok mozgása során a katonák a KRESZ előírásait betartva,  a maximális biztonságra törekedve közlekednek . Rendkívül fontos, hogy a közlekedésben – bármilyen módon is – résztvevő szintén köteles a közlekedési szabályokat betartani, különös tekintettel arra, hogy a katonai oszlop harcjárművei, illetve járművei közé nem lehet beállni.

A környezet terhelésének minimalizálása érdekében a katonai tevékenységek úgy kerülnek megtervezésre és végrehajtásra, hogy az a környezet elemeire (levegő, talaj, víz, élővilág) a lehető legkisebb hatással legyenek.

 

Huszár Ferenc alezredes, MH 5. Bocskai István Lövészdandár megbízott parancsnok-helyettes

Deme László őrnagy, MH ZHCS kijelölt parancsnoka

Kiss Attila őrnagy, Kiképzési főnökség, főnök-helyettes; kiképzési részlegvezető (Hódmezővásárhely)

Walterné Szeri Eszter százados, Környezetvédelmi tiszt (Hódmezővásárhely)