Ez év elején bolgár, német és román partnerintézményekkel közösen nyert pályázatot az Emlékpont az Európai Unió által kiírt és finanszírozott Europe for Citizens program keretében az “Openness – Past memory for a future open society”, azaz “Nyitottság – A múlt emlékei a jövő nyitott társadalmáért” címmel. A program célja, hogy a résztvevő szakemberek megosszák egymással tapasztalataikat a kommunista diktatúra időszakának bemutatási lehetőségeiről, módszereiről és közös, látogatóbarát interpretálási módszereket dolgozzanak ki.

Az Emlékpont konferenciáján a meghívott szakemberek bemutatják a kommunizmus hazai történetének legfontosabb politikatörténeti vonatkozásait: szó lesz a kuláknak bélyegzettek üldözéséről, a Fehér Gárda Ellenállási mozgalomról, illetve a
magyar kisebbségek helyzetéről a szomszédos államokban. Előadások hangzanak el a kádári Magyarország gazdasági és oktatási viszonyairól, illetve a vendégeknek lehetőségük nyílik betekinteni egy tanórába és találkoznak az
1956-os forradalom és szabadságharc szemtanúival és résztvevőivel is.