Az elnök tájékoztatást adott az olvasókör tavalyi munkájáról és annak eredményeiről, valamint beszámolt a sokrétű olvasókörön belüli és kívüli rendezvényekről is. Kiemelte, hogy az olvasóköri tagok aktívan vettek részt a városi megemlékezéseken és ünnepségeken, a jeles írók találkozóin, valamint az Emlékpont rendezvényein.

Elmondta, hogy jó kapcsolatot tartanak fent az Újvárosi Általános Iskola és Óvodával, akik rendszeresen szerepelnek az olvasóköri rendezvényeken és ünnepségeken. Kiemelte, hogy fontos esemény az olvasókör életében a fogadó órák rendszeressége, ahol dr. Lázár János polgármester, országgyűlési képviselő is rendszeresen ad tájékoztatást Újváros lakosságának.

A nótadélután sikeréről is beszámolt, valamint a majálisról és az újvárosi napokról, amelyet az idén is szeretnének megrendezni. Zsarkóné Sánta Zsófia kulturális vonatkozás terén a kiállítások és bemutatók fontosságát hangsúlyozta.

Az idén pályázat segítségével igyekeznek megrendezni az Újvárosi Napokat, valamint a majálist, ami az olvasókör kiemelt eseményei közzé tartozik.

Apró Mihályné pénzügyi beszámolójában az olvasókör gazdasági helyzetéről adott tájékoztatást, ezt követően az olvasókör elnöke az idei programokról számol be, melyben elmondta, hogy a nyugdíjas kör tagjainak szerveznek kirándulást, ahol a Parlamentet is megtekintik. Ha a tavalyi programok idén is megvalósulnak, akkor elégedett leszek az olvasókör munkájával – monda Zsarkóné Sánta Zsófia az olvasókör elnöke.