Az előadó Pintér István történész volt, aki vázolta ennek az időszaknak eseményeit kronológiai sorrendben. Beszélt Románia kiugrásáról és annak hatásáról a katonai és politikai diplomácia tevékenységéről, és a nagyhatalmakkal való kapcsolat felvételről. Az átállás problémájáról és a tárgyalások eredményeiről, az Angol-szász és Egyesült Államokkal való kapcsolat felvételről és arról a lehetőségről, amelynek keretében lehetőség nyílt az átállás megvalósítására.

A genfi és kanadai tárgyalás eredményéről Churchill Sir Winston és Roosevelt Franklin Delano Angol, illetve Amerikai elnökkel való kapcsolatteremtésről illetve, az átállásról diplomácia titkos tárgyaláson keresztül. Szólt az oroszokkal való egyezmény megkötéséről Faragho Gábor altábornagy és küldöttsége Moszkvában 1944okóber 11-én megkötött szerződésről és a fegyverszünet hatályba lépésének időpontjáról.

A várpalotában felszerelt titkos leadókon Moszkvába küldött üzenetekről, hogy a fegyverszünet október 20 – lépjen hatályba, az amerikaiak tiltakoztak az ellen, hogy Moszkvában, ahol Churchill és Eden is éppen jelen volt, nélkülük folytassanak tárgyalást Magyarországgal.

A fegyverszünet kérdésével kapcsolatban az Angolok és az Amerikaiak kizárólag az oroszokhoz utasították a magyar tárgyaló küldöttséget.

Pintér István elmondta nem felelős a kormányzó a kudarcokért inkább a katonai vezetés a diplomáciai vonal nem, tartotta be az utasításokat.