10:05 Szabó Mihály, Szabó Éva, Szabó Krisztián, Szabó Annamária, Szabó Réka, Szabó Kristóf és Szabó Mónika mellett a romániai Rév településről érkezett Domján Imre mondta el az eskü szövegét, és vehette át a honosítást igazoló dokumentumot Szél István polgármestertől, aki elmondta: nem a határon túliak hagyták el az országot, hanem a történelem változtatta meg a határokat, így most a haza tért vissza hozzájuk.

10:20 A testület zárt ülésre vonult, ahol több jelentkező közül a Gondozási Központ vezetői munkáival a következő öt évre is a feladatot eddig ellátó Ludányi Rozáliát bízta meg.

11:34 Dr. Szöllősy Krisztina és dr. Baráth Ferenc háziorvosok beszámolója kapcsán elhangzott: a székkutasiak egészsége megfelel az országos átlagnak, és a testület felkérte a doktornőt, hogy vegyen részt a székkutasi egészségtervek előkészítésében.

11:35 Tembel Tibor képviselő, az iskola igazgatója köszönetet mondott a doktornőnek, hogy az iskola tanulói körében megoldotta az iskola- és sport-egészségügyi szolgáltatást.

11.38 Szél istván kijelentette: várható, hogy megfelelő pályázat jelenik meg, amely segítségével felújíthatják az egészségházat, és az eszközparkot is bővíthetik egy-két éven belül.

11:40 Vass Katalin védőnő elmondta: az idén hat baba született a településen, és további két gyermek megszületése várható még az idén. Mint elmondta, a tanyagondnoki szolgálattal közösen a tanyavilágban is ellátja feladatát, míg a polgármester rámutatott: több családdal beszélt, amelyeket a védőnő látogat, és elégedettek a tevékenységével, viszont több mosolyt várnának Katalintól. A védőnői és háziorvosi beszámolókat a testület tagjai egyhangúlag fogadták el.

11:44 A kistérség munkájáról adott beszámolójában Szél István szólt arról, hogy hét folyamatban lévő pályázat is érinti Székkutast, közülük kiemelte a jövő évben megvalósuló, a települést Kakasszékkel összekötő kerékpárút megépülését, valamint a 2013-ban sorra kerülő beruházást, amely során a 47-es út megújul Vásárhelyig. Ennek keretében kerékpárutat építenek a megyei jogú városig, és kerékpárút fut majd Székkutas belterületén is, a már meglévőket is felújítják és szélesítik. A település két végén településkaput alakítanak ki, amely lassításra fogja késztetni a belterületre érkező járműveket, Ez az év lesz a csatornázás éve is említette meg a polgármester. A beszámolót egyhangúlag fogadta el a testület.

11:52 A magánszemélyek kommunális adójáról szóló döntést elhalasztották a képviselők az önkormányzati törvény elfogadásáig. A tárgyalás során elhangzott: ez az adó biztosítja az alapot a település fejlesztéséhez, a többi adó a működést szolgálja.

11:58 Elfogadta a testület a gondozási központ szakmai programjának módosítását, amelyre egy ellenőrzést követően került sor. Ludányi Rozália elmondta: a programban a meglévő körülményeket kellett pontosabban körülírni, az ott végzett munkáról szóló részt megfelelőnek találták a szakmai felügyelet munkatársai. A tanyagondnoki rendszerről a központ vezetője kijelentette: az eddig tapasztalt jó időjárás, illetve a jól járható utak miatt kevesebben kértek szállítást, amelyre az őszi idő beköszöntével nagyobb szükség lesz. Beszámolóját a testület egyhangúlag fogadta el.

12:01 A település lejáró földbérleti szerződéseinek meghosszabbításáról határoztak a képviselők azzal, hogy ahol a terület alapú támogatást a föld bérlője veszi fel, neki kell gondoskodni a terület parlagfű-mentességéről. A polgármester elmondta: a következő vegetációs időszakban a Herbáriával közösen megpróbálnak nagyobb területen kamilla termesztéssel, amely alapja lehet annak, ha az önkormányzat a Start program keretében közmunka-lehetőséghez jut, ezen a területen végezhessenek termelő tevékenységet, amely minimálisan az önkormányzatra jutó bérhányadot fedezi.

12:11 Elfogadta a testület a köztisztviselők elé kitűzendő célokat, amelyek a dolgozók munkaköri leírásában személyenként kerülnek rögzítésre.

12:13 Azoknál az önkormányzati bérlakásoknál, amelyeknek a szerződése lejár, pályázatot ír ki a testület. Mint elhangzott: olyan szerződéseket kötnek, melyben csak az lehet bérlő, aki élő bankszámlával rendelkezik, és arra az önkormányzatnak inkasszó lehetőséget biztosít. A polgármester rámutatott: a bérlők 300 ezer forint lakbérrel tartoznak az önkormányzatnak, amelyet nem szabad hagyni tovább halmozódni, és vannak, akik már hónapok óta nem is fizettek. Az önkormányzat csak azokkal elnéző, akik jelezik, hogy miért késnek a fizetéssel, és annak ütemezéséről írásos megállapodást kötnek. A testület úgy döntött. Hogy csak azoknak hosszabbítják meg a bérleti szerződését, akik fizetik a vállalt díjat.

12:20 November 28-án, hétfőn, 17 órakor tart közmeghallgatást a testület döntöttek a képviselők, azonban ezt megelőzően a csatornamű társulat is fórumot tart, hogy a közmeghallgatáson más témákra is sor kerülhessen.

12:22 Új pályázati lehetőség jelent meg a szociális szolgáltatások területén. Szél István polgármester felvázolta: a gondozási központtal kapcsolatban két, teljesen más léptékű lehetőség is szóba jöhet. A kisebbik változás a jelenlegi épület felújítását, bővítését hozhatja, esetleg beszerezhetnek egy kisbuszt is.

Azonban tudva lévő, hogy a központ jelenleg nem jó helyen található, a településnek nem a központjában, hanem a szélén van, a központból vasúti síneken áthaladva lehet csak oda eljutni. Annak oka, hogy a kihasználtsága nem teljes, az elhelyezkedésében is kereshető. Szél István elmondta: a pályázat 100 millió forintos keretet biztosíthat arra, hogy a művelődési ház első részében alakítsák ki a helyiségeket. Az idősek számára a földszinti rész megfelelő lenne, míg az irodák és a kiszolgáló helyiségek az emeleten kapnának helyet.

12:28 Az áthelyezéssel az épületrészt energhetikailag korszerűsítenék új fűtéssel, elektromos hálózattal és nyílászárókkal látnák el, és épülne egy tálalókonyha is, amely a nagyteremben tartott rendezvények esetében is biztosítaná a kiszolgálást. A keretből megújulna a könyvtár amely szintén az idősek rendelkezésére is állna, és a pályázat keretet biztosít járműbeszerzésre valamint az intézményben dolgozók továbbképzésére. A pályázat támogatási intenzitása 95 százalékos, azaz a 100 millióból Székkutasnak csak ötmilliót kellene kifizetni. A polgármester hozzátette: egy másik településfejlesztési pályázatból pedig a nagytermet lehetne felújítani 100 százalékos támogatás mellett -, így a teljes épület megújulhat.

12:29 Tembel Tibor rámutatott: ha az ellátás a település központjában van, biztosan többen veszik majd igénybe, hiszen közel az orvosi rendelő és a bolt. A testület megbízta a polgármestert, hogy a nagyobb változást hozó tereket készítse elő, és mérje fel azok megvalósításának lehetőségét.

12:38 A testület befejezte ülését.

Arnay

Megosztom! |