12:13 Dr. Havasi Katalin a Chitta Slow mozgalom nyári kongresszusa kapcsán elmondta: több száz várossal került kapcsolatba, amely kapcsolatokat az élet minden területén hasznosíthat a város.

12:14 A mártélyi üdülőterület szennyvízkezelése kapcsán Némethy Tímeát, a Környezetvédelmi Felügyelőség vezetőjét hívták meg, aki jelen volt az üdülőterületen szervezett fórumon is. A kétszáz ingatlan szennyvizének elvezetésének fő kérdése: kell-e elvezetni, vagy jó úgy, ahogy most elszikkasztják. A Környezetvédelmi Törvény szerint a műszaki megoldások közül a technikailag és technológiailag a legjobb megoldást kell választani. A holtág természetvédelmi és Natura 2000-es terület, amelyen potenciális szennyező hatás a szikkasztás. Itt a csatornázáshoz egy speciális, nyomás alatt működő rendszer kell, amely finanszírozhatósága kérdéses, amelynek nemcsak létesítési, hanem üzemeltetési költségei is vannak. A mártélyi holtág ügy jó irányba indult el, mert valóban védeni kell.

12:25 Kádár Mihály, az Atikövizig főmérnöke egy pályázat lehetőségét vázolta, amely során öblítővizet juttathatnának a holtágba, és nemcsak akkor, amikor áradás van. A pályázatban szerepel, hogy a mártélyi tisztított szennyvíz zárt vezetéken az élő Tiszába jusson. Konzorciumot alapítottak a Kiskunsági Nemzeti Park, az Atikövizig és a Dal-Erd részvételével.

12:29 Horváth Dénes, a kiskunsági nemzeti park munkatársa elmondta: beadták a pályázatot, amely jelentősen orvosolja a problémákat. Az idén alig jelentkezett a rucaöröm, de egy jelentősebb algásodás és egy kisebb halpusztulást is tapasztaltak.

12:31 Pósz Péter, mindszenti lakosnak a területen van üdülője. Az önkormányzat határozatára az üdülők egyharmadában már elkészültek a zárt tárolók. Pósz Péter szerint ezeket nem lehet teljesen kiszippantani, a maradék az árvízzel keveredik, ezért az egész területet szennyezik. A szippantás magas költséggel jár, felérhet szerinte a csatornázás önrész összegével.

12:36 Mucsi László irodavezető elmondta: a Bodnár Bertalan Oktatási Központ tárolója teljesen zárt: sem ki, sem be nem szivároghat, a megfelelő technológia nem okoz gondot.

12:39 Havránek Ferenc drágának nevezte a zárt akna fenntartását, és elmondta: az üres aknákat az áradás kiemeli a földből. A képviselő szerint a szabályozás nem tartható be, és az ember ugyanolyan része a természetnek, mint bármely élőlény.

13:02 Benkő Zsolt rámutatott: a mártélyi horgászok kérték, hogy a jegyző járjon el a holtág védelmében. Az üdülőtulajdonosok jelentős része betartja a szabályokat, és hozzátette: egyikük sem ment csődbe attól, hogy a tartályt lehelyezte.

13:06 Dr. Havasi Katalin figyelmeztetett: az emberi fekália járványokat képes okozni, mint a németországi kóli járvány!

13:10 Némethy Tímea kifejtette: gazdaságtalan lehet a csatornázást megvalósítani úgy, hogy itt nem használható a hagyományos technológia.

13:15 Dr. Makó András leszögezte: 218 határozatot hoztak, egyetlen fellebbezés érkezett az eljárással szemben, az is határidő hosszabbítás miatt. A többiek a határozatot tudomásul vették. Eddig 125 helyen készült el az akna, 74-en hosszabbítást kértek, néhány esetben további egyeztetésre kerül sor. A határozati javaslatot 8 igennel és három tartózkodással fogadták el.

13:20 A vásárhely baseball klub csapata ingyenesen használatba kapott területet az önkormányzattól, de a kimérés költsége a klubot terhelte. Mivel nem fizették ki, az elmúlt ülésen felmerült, mégsem biztosítja a pályát a város. A közgyűlést követően a klub tagjai jelentkeztek, és közölték: nem tudták, hogy a vezetőjük nem rendezte ezt a díjat. A díjat befizették, így a területet tovább használhatják. Havasi Katalin elmondta: a klub vezetője azt állította, hogy a díjat nem tudják kifizetni, miközben a hátralékról a sportkör tagjai nem is tudtak.

13:26 A város informatikai fejlesztéséhez jelentkezett a városnál a Huawei Technologies Kft. – tájékoztatott Berta Róbert, hozzátéve: egészségügyi és oktatási területek informatikai megoldásával foglalkoznak. A rendszerbe tv, távoktatás, távfelügyelet kapcsolható rá. A Smart City városirányítási rendszer akár régiós szintre is fejleszthető. Tapasztalattal, infrastruktúrával rendelkeznek, egy ügyfél centrikus, nyitott rendszert lehet velük megvalósítani. A rendszerhez tanulmányt készíttet a város.

13:32 A vásárhelyi születésű dr. Varga Sándor negyven éven át volt a MÁV jogtanácsosa, nemzetközi hírű vasútmodell építő, 2002-ben Vásárhelyen hunyt el, emléktáblát állít a házán a város.

13:35 A Zrínyi utcán, a véradó állomásnál létesítene két drosztot négy taxis a nem fizetős parkolóhelyeken, napközbeni működéssel. Benkő Zsolt a közlekedési és közbiztonsági tanácsadó testület tegnapi ülésén a kérés elnapolását tanácsolta, amíg a kórház területén ki nem alakul a parkolási rendszer, amelyet a testület elfogadott.

13:41 A kiegészített Kreatív Klaszter pályázat került a testület elé, a helyi akcióterv tartalmazza a már futó akciókat és a rendelkezésre álló forrásokat is, amelyet a testület elfogadott.

13:42 A Vásárhelyi Fiatalokért Közalapítvány alapító okiratáról dr. Ambrus Norbert javasolta, hogy a szociális területen érintett szervezetekből álló ad-hoc bizottság dolgozza ki, hogyan lehet az alapítvány céljait szociálisan is differenciálni. A javaslatot két tartózkodással támogatták.

13:47 Az Erzsébet Kórház és Rendelőintézet a foglalkozás egészségügyi feladatokat is ellátva bővíti szolgáltatásait, amelyhez az alapító okiratot módosítani kell, illetve egy gyermekorvosi praxis átadásához járult hozzá a grémium.

13:57 Mindszent területén lévő vízművek értékesítéséről döntött a testület előző ülésén, dr. Kovács Pál elmondta: további egyeztetésre nem jelentkezett a település, ezért a testület döntését visszavonja.

13:58 A következő évi koncepció elkészítéséhez részletes áttekintést végez a hivatal a város humán-erőforrás gazdálkodásáról.

14:00 A megtakarítások terhére 900 milliós előtörlesztéssel él a város, elszámolnak a bankkal szeptember 30-ig. A város a hitelkamatokkal nyerni fog. Három – három és fél milliárd hiteltörlesztésre lehet a közeljövőben számítani. A testület egyhangúlag támogatta a határozatot.

14:02 Havránek Ferenc interpellációjában a Vámház utca egyirányúsításának okait tudakolta, ráadásul csak a Városellátónál válik egyirányúvá. A Kistópart utcán megsüllyedt egy aknafedél, amelyet terelőtáblával jeleznek, már hónapok óta. A Fény utca kátyúzása elmaradt a tervekhez képest – jelezte a képviselő, és a piac melletti nyitott aknáról is szólt. A susáni ároktakarítók a kivett anyagot ott hagyták, és a szék elhordja.

14:07 Magyar József, a Városellátó Kft. vezetője elmondta: a Fény utca nyomvonal süllyedéses, kátyúzással nem érdemes javítani, mivel nincs útalapja, a Kistópart utcán is hasonló a helyzet, erre komolyabb munka kell útalapozással. Az aknát megvizsgálja az ügyvezető, aki hozzátette: Most Tabán és Tarján városrészekben kátyúznak, ezután a kertváros következik.

14:10 Ékes József csoportvezető elmondta: a Vámház utca alig három méter, csak a Városellátó kapujáig 6 méteres. A közlekedési testület megtárgyalta, és figyelembe véve az ott lakók kérését, a testület javasolta a kétirányúsítást, így a táblát holnap leveszik. A betonmedrű csatornák hulladékait csak a megszáradás után szállítható el.

14:15 A közgyűlés nyílt része véget ért.

Arnay

Megosztom! |