A két éves program megvalósításra több mint huszonnyolc millió forint támogatást nyert el a főiskola az Új Magyarország Fejlesztési Terv TÁMOP 4.2.3 pályázatán, amelyet a könyvtárhasználók igényeinek hatékonyabb kielégítését célzó szolgáltatás-fejlesztésre írtak ki. A nyitórendezvényen Steklács János, a Tanítóképző Kar tanára tartott előadást az olvasás népszerűsítésének lehetőségeiről, tendenciáiról.

A projekt melyben partnerintézmény lesz a Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Óvoda, a Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium, valamint a Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium kiemelt tevékenységei között szerepel a főiskola információs bázisának szélesítése és elérhetőségének megkönnyítése. Ennek érdekében egyebek mellett kéthetente frissülő interaktív honlapot működtetnek, amelyen közoktatási partnereik számára külön szekciót hoznak létre. A könyvtárhasználók digitális információkeresési ismereteinek és technikájának bővítése és fejlesztése érdekében tanfolyamokat szerveznek, kiadványokat, online segédleteket készítenek.forrás és teljes cikk: kecskemetilapok.hu