Az esemény nyitóbeszédét Almási István alpolgármester tartotta, mely során elmondta, a XXI. század embere számára már elképzelhetetlen, hogy élet és halál közt választva harcra készüljön szabadságáért. Az alpolgármester beszédében párhuzamot vont a 1848-as és az 1956-os események között, majd elmondta, a forradalom több, mint a történelemkönyvek lapjain olvasható esemény. 2010-ben reményteljes lesz a megemlékezés, hisz hosszú megosztottság után együtt, közösen emlékezhet a nemzet.

Olyan országot kell teremtenünk, ahol érdemes megszületni, ahol érdemes élni, mondta Almási István. 2010-ben vissza kell állítani a szavak becsületét, valamint el kell magyarázni a fiataloknak 56-ot, nehogy egy kétségbeejtő jövő köszöntsön rájuk. Almási István beszéde után Benkő László olvasta fel Szabó Lőrinc és Fenyvesi-Félix Lajos egy-egy az eseményhez kötődő versét.

Mágori József a jelenlevőkhöz, szólva elmondta, nem csak nyelvében él a nemzet, hanem múltjában, az annak állított emlékekben is. Dr. Fejér Dénes, a POFOSZ megyei elnöke, megköszönte Hódmezővásárhelynek, hogy ilyen rangra emelte a könyvbemutatót. Valamint külön köszönetet mondott Almási Istvánnak a 1848-as és az 1956-os események között húzott párhuzamért és Benkő Lászlónak a felidézett nagyszerű művekért. Dr. Fejér Déneselmondta, `azért is szembeötlő a két forradalom közötti hasonlóság, mivel a legfontosabbról, az emberi szabadságról van szó`.

Mágori József arról tájékoztatta portálunkat, hogy a POFOSZ elnöke 2009-ben kérte fel, hogy készítsen képeket a Csongrád megyében található `56-os emlékművekről. Mágori Józsefről megtudtuk, hogy immár több mint ötven éve foglalkozik fotózással. Miközben eleget tett a felkérésnek számos az emlékműveken kívüli objektumot is lefotózott, valamint a szakmai igényesség arra vezérelte, hogy egyes helyekre többször is visszatérjen és a legmegfelelőbb fényviszonyok mellett készítse el a fotót.

Dr. Fejér József kérdésünkre elmondta, hogy huszonegy éve tölti be a POFOSZ megyei elnökségi tisztét. 2009-ben a szervezet 20 éves fennállásának évfordulóján nyolc célkitűzést állítottak, és ezek egyikében ő maga kezdeményezte a könyv elkészítését. A szerzőtársról azt is megtudtuk, hogy a Zrínyi Miklós Katonai Könyvkiadó igazgatója volt, valamint újságíróként, szerkesztőként, főszerkesztőként is dolgozott. Dr. Fejér József elmondta, a könyv végén egy kimutatásban részletezi, hogy a megye hatvanhat településéből mely harmincnégyen található `56-os emlékmű. Ezzel is ösztönözve a többi települést az emlékmű-állításra, a jelképeknek ugyanis óriási mozgósító ereje van, legyenek azok lobogók, keresztek, vagy emlékművek.

Mohai Viktor